صفحه اصلي > سایت > سمینارها و دوره های آموزشی 
 


  چاپ        ارسال به دوست

برنامه دروس ارتقاء پايه بهار 96

توجه مهم:

1- حضور در کلاسها منوط به ارائه کارت عضويت معتبر و يا کارت شناسايي مي باشد

2- کليه امتحانات راس ساعت 13 در سالن اجتماعات سازمان برگزار مي گردد

3-دروس مباني گودبرداري سازه هاي نگهبان گروه 1و2 و قالب بندي و قالب برداري گروه 1و2 در سالن اجتماعات دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي ساعت 13 برگزار مي گردد

4- درس مصالح فناوريهاي نوين صنعت ساختمان (مدرس : مهندس خاتمي) در تاريخ 8 خرداد ساعت 12 در سالن اجتماعات سازمان برگزار مي گردد.

5- قابل توجه مهندسین ارتقا پایه ثبت نام شده در دوره تابستان 96 ، دوره جدید کلاس های ارتقا پایه تا پایان ساعت اداری پنج شنبه 96/4/1 در سایت درج خواهد گردید.

 

 
برنامه کلاس های ارتقای پایه نظارت گروه عمران
دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي، طبقه اول گروه عمران–تلفن 8806020 3
توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود در صورت عدم وجود نام خود در ليست با تلفن 37015415 تماس حاصل نمائيد.
روز
تاریخ
ارتقا
از ساعت 08:00 الی 12:00
مدرس
کد
تاریخ امتحان
ارتقا
از ساعت 16:00 الی 20:00
مدرس
کد
تاریخ امتحان
دوشنبه
1396/02/11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چهار شنبه
1396/02/13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پنجشنبه
1396/02/14
سه به دو
دکتر سیدی حسینی نیا
962
1396/02/28
سه به دو
مهندس مروتی
961
1396/03/01
جمعه
1396/02/15
سه به دو
مهندس مروتی
962
1396/03/01
سه به دو
مهندس مروتی
961
1396/03/01
سه به دو
دکتر سیدی حسینی نیا
961
1396/02/28
سه به دو
دکتر سیدی حسینی نیا
962
1396/02/28
شنبه
1396/02/16
 
 
 
 
 
سه به دو
دکتر سیدی حسینی نیا
961
1396/02/28
 
 
 
 
 
سه به دو
مهندس مروتی
962
1396/03/01
يكشنبه
1396/02/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوشنبه
1396/02/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سه شنبه
1396/02/19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چهارشنبه
1396/02/20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پنجشنبه
1396/02/21
سه به دو
دکتر سیدی حسینی نیا
962
1396/02/28
سه به دو
دکتر سیدی حسینی نیا
961
1396/02/28
 
 
 
 
 
سه به دو
مهندس مروتی
962
1396/03/01
جمعه
1396/02/22
سه به دو
مهندس مروتی
962
1396/03/01
سه به دو
مهندس مروتی
961
1396/03/01
سه به دو
دکتر سیدی حسینی نیا
961
1396/02/28
سه به دو
دکتر سیدی حسینی نیا
962
1396/02/28
شنبه
1396/02/23
 
 
 
 
 
سه به دو
مهندس مروتی
961
1396/03/01
يكشنبه
1396/02/24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوشنبه
1396/02/25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سه شنبه
1396/02/26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چهارشنبه
1396/02/27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پنجشنبه
1396/02/28
 
 
 
 
 
سه به دو
مهندس خاتمی
961
1396/03/08
جمعه
1396/02/29
 
 
 
 
 
سه به دو
مهندس خاتمی
961
1396/03/08
شنبه
1396/02/30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يكشنبه
1396/02/31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوشنبه
1396/03/01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سه شنبه
1396/03/02
 
 
 
 
 
سه به دو
مهندس وکیلی
961
1396/03/10
چهارشنبه
1396/03/03
 
 
 
 
 
سه به دو
مهندس وکیلی
961
1396/03/10
پنجشنبه
1396/03/04
سه به دو
مهندس وکیلی
961
1396/03/10
سه به دو
مهندس خاتمی
961
1396/03/08
جمعه
1396/03/05
سه به دو
مهندس وکیلی
961
1396/03/10
سه به دو
مهندس خاتمی
961
1396/03/08
 
 
 
 
 
برنامه کلاس های ارتقای پایه نظارت گروه معماری
محل برگزاری: دانشگاه صنعتي سجاد - بلوار امامت - انتهاي امامت  64 (بلوار جلال آل احمد شمالي، جلال 64) تلفن 36029000
توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود در صورت عدم وجود نام خود در ليست با تلفن 37015415 تماس بگیرید.
روز
تاریخ
ارتقا
از ساعت 08:00 الی 12:00
مدرس
کد
تاریخ امتحان
ارتقا
از ساعت 16:00 الی 20:00
مدرس
کد
تاریخ امتحان
سه شنبه
1396/02/12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چهارشنبه
1396/02/13
 
 
 
 
 
سه به دو
مهندس خاتمی
961
1396/02/26
پنجشنبه
1396/02/14
سه به دو
خانم مهندس مهاجر
962
1396/03/07
سه به دو
مهندس مومن آبادی
961
1396/02/30
 
 
 
 
 
سه به دو
دکتر مداحی
962
1396/02/31
جمعه
1396/02/15
سه به دو
دکتر مداحی
962
1396/02/31
سه به دو
مهندس خاتمی
961
1396/02/26
سه به دو
مهندس مومن آبادی
961
1396/02/30
 
 
 
 
 
شنبه
1396/02/16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يكشنبه
1396/02/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوشنبه
1396/02/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سه شنبه
1396/02/19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چهارشنبه
1396/02/20
 
 
 
 
 
سه به دو
مهندس خاتمی
961
1396/02/26
پنجشنبه
1396/02/21
سه به دو
خانم مهندس مهاجر
962
1396/03/07
سه به دو
مهندس مومن آبادی
961
1396/02/30
 
 
 
 
 
سه به دو
دکتر مداحی
962
1396/02/31
جمعه
1396/02/22
سه به دو
دکتر مداحی
962
1396/02/31
سه به دو
مهندس خاتمی
961
1396/02/26
سه به دو
مهندس مومن آبادی
961
1396/02/30
سه به دو
مهندس احمدی
962
1396/03/09
شنبه
1396/02/23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يكشنبه
1396/02/24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوشنبه
1396/02/25
 
 
 
 
 
سه به دو
مهندس مستشاری
961
1396/03/08
سه شنبه
1396/02/26
 
 
 
 
 
سه به دو
مهندس مستشاری
961
1396/03/08
چهارشنبه
1396/02/27
 
 
 
 
 
سه به دو
مهندس مستشاری
961
1396/03/08
پنجشنبه
1396/02/28
سه به دو
خانم مهندس مهاجر
962
1396/03/07
سه به دو
مهندس مستشاری
961
1396/03/08
 
 
 
 
 
سه به دو
مهندس احمدی
962
1396/03/09
جمعه
1396/02/29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شنبه
1396/02/30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يكشنبه
1396/02/31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوشنبه
1396/03/01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سه شنبه
1396/03/02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چهارشنبه
1396/03/03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پنجشنبه
1396/03/04
سه به دو
خانم مهندس مهاجر
962
1396/03/07
سه به دو
مهندس احمدی
962
1396/03/09
جمعه
1396/03/05
سه به دو
مهندس احمدی
962
1396/03/09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه کلاس های ارتقای پایه نظارت و طراحی گروه مکانیک
دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي، طبقه اول گروه عمرانتلفن 8806020 3
توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود در صورت عدم وجود نام خود در ليست با تلفن 37015415 تماس حاصل نمائيد.
روز
تاریخ
ارتقا
از ساعت 08:00 الی 12:00
مدرس
کد
تاریخ امتحان
ارتقا
از ساعت 16:00 الی 20:00
مدرس
کد
تاریخ امتحان
چهارشنبه
1396/02/13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پنجشنبه
1396/02/14
سه به دو
مهندس محدث
961
1396/03/03
سه به دو
مهندس قاسمی
961
1396/02/27
جمعه
1396/02/15
سه به دو
مهندس محدث
961
1396/03/03
سه به دو
مهندس قاسمی
961
1396/02/27
شنبه
1396/02/16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يكشنبه
1396/02/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوشنبه
1396/02/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سه شنبه
1396/02/19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چهارشنبه
1396/02/20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پنجشنبه
1396/02/21
سه به دو
مهندس محدث
961
1396/03/03
سه به دو
مهندس قاسمی
961
1396/02/27
جمعه
1396/02/22
سه به دو
مهندس محدث
961
1396/03/03
سه به دو
مهندس قاسمی
961
1396/02/27
شنبه
1396/02/23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يكشنبه
1396/02/24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوشنبه
1396/02/25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سه شنبه
1396/02/26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چهارشنبه
1396/02/27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پنجشنبه
1396/02/28
 
 
 
 
 
سه به دو
مهندس محدث
961
1396/03/11
جمعه
1396/02/29
 
 
 
 
 
سه به دو
مهندس محدث
961
1396/03/11
شنبه
1396/02/30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يكشنبه
1396/02/31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوشنبه
1396/03/01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سه شنبه
1396/03/02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چهارشنبه
1396/03/03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پنجشنبه
1396/03/04
 
 
 
 
 
سه به دو
مهندس محدث
961
1396/03/11
جمعه
1396/03/05
 
 
 
 
 
سه به دو
مهندس محدث
961
1396/03/11
 
 
 
 
 برنامه کلاس های ارتقای پایه نظارت و طراحی گروه برق
 
 
محل برگزاری: دانشگاه صنعتي سجاد- بلوار امامت-انتهاي امامت  64 (بلوار جلال آل احمد شمالي، جلال 64) تلفن 36029000
توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود در صورت عدم وجود نام خود در ليست با تلفن 37015415 تماس حاصل نمائيد.
روز
تاریخ
ارتقا
از ساعت 08:00 الی 12:00
مدرس
کد
تاریخ امتحان
ارتقا
از ساعت 16:00 الی 20:00
مدرس
کد
تاریخ امتحان
دوشنبه
1396/02/11
                   
سه شنبه
1396/02/12
         
سه به دو
مهندس حسنی
961
1396/02/25
چهارشنبه
1396/02/13
         
دو به یک
دکتر موسوی تقی آبادی
961
1396/02/24
پنجشنبه
1396/02/14
         
-
مهندس طلوع خیامی
961
1396/03/02
         
سه به دو
مهندس حسنی
961
1396/02/25
جمعه
1396/02/15
-
مهندس طلوع خیامی
961
1396/03/02
دو به يک
دکتر موسوی تقی آبادی
961
1396/02/24
شنبه
1396/02/16
                   
يكشنبه
1396/02/17
                   
دوشنبه
1396/02/18
                   
سه شنبه
1396/02/19
         
دو به یک
دکتر موسوی تقی آبادی
961
1396/02/24
چهارشنبه
1396/02/20
         
دو به یک
دکتر موسوی تقی آبادی
961
1396/02/24
پنجشنبه
1396/02/21
         
سه به دو
مهندس حسنی
961
1396/02/25
         
-
مهندس طلوع خیامی
961
1396/03/02
جمعه
1396/02/22
-
مهندس طلوع خیامی
961
1396/03/02
سه به دو
مهندس حسنی
961
1396/02/25
 
 
 
 


٠٩:٥٨ - شنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٦    /    عدد : ٧٥٦    /    تعداد نمایش : ١١٤٤٨


کاربر مهمان
1396/03/04 11:37
0
0
با سلام . در صورت امکان دوره های ارتقاء پایه از طریق پیامک نیز اطلاع رسانی شود.
کاربر مهمان
1396/03/02 14:59
0
0
باسلام.ایا گذراندن دروس ارتقا پایه را جهت تمدید پروانه اشتغال نیز میتوان استفاده نمود؟

خير


کاربر مهمان
1396/02/19 11:54
0
1
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خواهشمند است مانند دوره های زمستان پارسال برخی دوره ها را فقط جمعه صبح برگزار کنید تا امکان شرکت برای همه فراهم باشد
کاربر مهمان
1396/02/18 14:10
0
0
با سلام راستش فراموش کردم سایت رو نگاه کنم که کلاسها کی شروع میشه الان که تصادفا نگاه کردم 50درصد کلاسها گذشته آیا میشه بقیه کلاسها رو شرکت کرد؟ آیا با همان ثبت نام میشه مرحله بعدی در کلاسها شرکت کرد؟

با شماره 37015415 تماس حاصل نماييد


کاربر مهمان
1396/02/15 14:3
0
0
با سلام. با توجه به اینکه فرصت ثبت نام در این دوره از کلاس ها را نداشتم، دوره بعدی ارتقا پایه برای سه به دو مکانیک تقریبا در چه تاریخی برگذار خواهد شد؟

دوره بعدي ارتقا پايه در تابستان مي باشد


کاربر مهمان
1396/02/14 0:40
0
0
سلام- آیادرس مباني گودبرداري سازه هاي نگهبان گروه 1 در سالن اجتماعات دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي ساعت 13 در تارخ 15و16 اردیبهشت برگذار میشه ؟

3-دروس مباني گودبرداري سازه هاي نگهبان گروه 1و2 و قالب بندي و قالب برداري گروه 1و2 در سالن اجتماعات دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي ساعت 13 برگزار مي گردد تاريخ امتحان در جدول مربوط به همان درس ذکر شده است


کاربر مهمان
1396/02/13 14:17
0
2
با عرض سلام ، آیا امکان ثبت نام هنوز برای کلاس های ارتقا پایه 3 به 2 نظارت عمران وجود دارد؟

با شماره 37015415 تماس حاصل نماييد


کاربر مهمان
1396/02/12 11:5
0
0
باسلام٬زمان ثبت نام ارتقا پایه فصل تابستان کی هست آیا اطلاع رسانی میشه واز طریق سایت باید ثبت نام کرد؟

جهت ثبت نام با شماره 37015415 تماس حاصل فرماييد


کاربر مهمان
1396/02/12 10:20
0
0
سلام،بنده عضو نظام مهندسی خراسان شمالی هستم آیا می تونم در کلاسهای ارتقا 2 به 1 عمران و 3به 2 ترافیک خراسان رضوی شرکت کنم و در خراسان شمالی ارتقا پایه بگیرم؟

با شماره 37015415 تماس حاصل فرماييد


کاربر مهمان
1396/02/11 12:34
0
0
با سلام. برای ارتقاء پایه مکانیک 3 به 2 در ابتدای فروردین 96 ثبت نام کرده ام ولی در لیست اسمم نیست ... مراجعه هم که کردم میگویند شما شرکت کن در کلاسها مشکلی نیست.....!!!!!!!
کاربر مهمان
1396/02/10 10:50
0
1
با سلام.5سال از پایه 3 نظارت محاسبه عمران پروانه ام میگذره ولی تمدیدش نکردم میتونم در کلاس های ارتقاء پایه شرکت کنم؟

بلي


کاربر مهمان
1396/02/07 15:2
0
3
سلام چرا دوره دو به یک نظارت عمران نیستش توی لیست متقاضی که داره واینکه چطور میتونم برا دوبه یک نظارت واجرا (عمران)ثبت نام کنم؟

جهت ثبت نام در دوره هاي ارتقا به آموزش سازمان مراجعه نماييد


کاربر مهمان
1396/02/07 12:28
1
0
برنامه کلاس ارتقا اجرا ۳ به ۲ درس ماشین آلات کجا درج شده من تمام ۶ کلاس رو ثبت نام کردم

با شماره 37015415 تماس حاصل فرماييد


کاربر مهمان
1396/02/06 18:42
0
1
سلام برنامه ارتقا پایه محاسبات 2به 1 کی اعلام میشود

با شماره 37015415 تماس حاصل فرماييد و در کلاسهاي مربوطه ثبت نام نماييد


کاربر مهمان
1396/02/06 13:31
0
0
با سلام جهت ارتقا پایه لزوما باید در کلاسهایی که جهت ارتقا برگزار میشود شرکت کرد یا گذراندن سمینارهایی که امتیاز تمدید برای رشته موردنظر دارد کفایت میکند ممنون

خير


کاربر مهمان
1396/02/06 11:55
0
1
با سلام.آیا امکان اضافه کردن نفر جدید برای لیست کلاسهای بهر وجود داره؟از کدوم قسمت سایت میتونم زمان ثبت نام کلاسهای ارتقا پایه رو ببینم؟

با شماره 37015415 تماس حاصل نماييد


کاربر مهمان
1396/02/04 11:38
0
1
باسلام زمان کلاس های 2به 1 نظارت واجرا عمران رالطفامشخص کنید.

نسبت به ثبت نام در واحد آموزش سازمان اقدام نماييد تا در صورت به حد نصاب کلاس هاي مربوطه تشکيل گردد


کاربر مهمان
1396/02/04 8:7
0
3
2 به 1 مکانیک چی شد پس؟

در کلاسهاي دوره بهار برگزار نمي گردد


کاربر مهمان
1396/02/02 14:56
0
0
با سلام،امکان ثبت نام برای کلاس ساختمان های هوشمند رشته برق وجود دارد؟

با آموزش سازمان به شماره 37015415 تماس حاصل نماييد


کاربر مهمان
1396/02/02 12:5
0
0
چرا رو درسها کلیک می کنیم باز نمیشه؟

مشکلي وجود ندارد. کدام درس مد نظر مي باشد تا مجدد بررسي گردد


کاربر مهمان
1396/02/02 11:56
0
1
سلام لطفا در خصوص ارتقاء پایه محاسبات سه به دو هم اظهار نظر کنید آیا در فصل بهار دوره ای برگزار می شود؟

اين دوره فعال مي باشد دوره ارتقا پايه محاسبات 3به2 رشته عمران با عنوان ويرايش چهارم آيين نامه زلزله تلفن ثبت نام :05138430403


کاربر مهمان
1396/02/02 10:38
2
9
باسلام.برای دوبه یک مکانیک نداریم؟
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: