صفحه اصلي > سایت > سمینارها و دوره های آموزشی 
 


  چاپ        ارسال به دوست

برنامه دروس ارتقا پایه تابستان 97

دروس  3  به 2  رشته  معماری  

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

              محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

معماری

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

معماری پایدار و روش­های صرفه جویی انرژی در ساختمان

 (گروه اول)

دکتر مداحی

پنج شنبه 14/04/97

12 8

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

 

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

 

 97/4/28

ساعت12

دانشگاه فردوسی مشهد

جمعه  15/04/97

12 8

پنج شنبه 21/04/97

20 16

جمعه  22/04/97

20 16

2

معماری

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

معماری پایدار و روش­های صرفه جویی انرژی در ساختمان

 (گروه دوم)

دکتر مداحی

پنج شنبه 14/04/97

20 16

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

 

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

97/4/28

ساعت 12

دانشگاه فردوسی مشهد

جمعه  15/04/97

20 16

پنج شنبه 21/04/97

12 8

جمعه  22/04/97

12 8

3

معماری

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

بکارگیری استانداردها، مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معاری (گروه اول)

مهندس مهاجر

پنج شنبه 14/04/97

20 16

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

 

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

97/4/27

ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان

جمعه  15/04/97

20 16

پنج شنبه 21/04/97

12 8

جمعه  22/04/97

12 8

4

معماری

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

بکارگیری استانداردها، مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معاری (گروه دوم)

مهندس مومن آبادی

پنج شنبه 14/04/97

12 8

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

 

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

97/4/30

ساعت13

سالن اجتماعات سازمان

جمعه  15/04/97

12 8

پنج شنبه 21/04/97

20 16

جمعه  22/04/97

20 16

 


زمان و محل برگزاری آزمون

 

محل برگزاری کلاس

 

ساعت

 

تاریخ برگزاری کلاس

 

نام مدرس

 

 

نام درس

 

نام موسسه

 

صلاحیت

 

رشته

 

ردیف

97/5/1

ساعت 13

دانشگاه سجاد

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

آدرس:بلوارجلال آل احمد64-دانشگاه صنعتی سجاد

17-21

پنجشنبه 14/04/97

 

 

 

 

مهندس برزگر

 

 

 

قالب‌بندی و قالب برداری

(گروه اول)

 

 

 

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

 

 

 

 

نظارت

 

 

 

 

عمران

 

 

 

 

1

8-12

جمعه

 15/04/97

17-21

پنجشنبه 21/04/97

17-21

جمعه

 22/04/97

 

97/5/01

ساعت 13

دانشگاه سجاد

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

آدرس:بلوارجلال آل احمد64-دانشگاه صنعتی سجاد

17-21

جمعه

 15/04/97

 

 

 

 

مهندس برزگر

 

 

 

قالب‌بندی و قالب برداری

(گروه دوم)

 

 

 

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

 

 

 

 

نظارت

 

 

 

 

عمران

 

 

 

 

2

17-21

یکشنبه 17/04/97

17-21

سه شنبه 19/04/97

17-21

چهارشنبه 20/04/97

97/5/1

ساعت 13

دانشگاه سجاد

 

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

آدرس:بلوارجلال آل احمد64-دانشگاه صنعتی سجاد

17-21

دوشنبه 11/04/97

 

 

 

مهندس برزگر

 

 

قالب‌بندی و قالب برداری

(گروه سوم)

 

 

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

 

 

 

نظارت

 

 

 

عمران

 

 

 

3

 

17-21

سه شنبه 12/04/97

17-21

چهارشنبه 13/04/97

8-12

پنجشنبه 14/04/97

زمان و محل برگزاری آزمون

 

محل برگزاری کلاس

 

ساعت

 

تاریخ برگزاری کلاس

 

نام مدرس

 

 

نام درس

 

نام موسسه

 

صلاحیت

 

رشته

 

ردیف

 

97/4/30

ساعت 13

دانشگاه سجاد

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

آدرس:بلوارجلال آل احمد64-دانشگاه صنعتی سجاد

17-21

چهارشنبه 13/04/97

 

 

 

 

مهندس قره

 

 

 

مبانی گودبرداری

(گروه اول)

 

 

 

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

 

 

 

 

نظارت

 

 

 

 

عمران

 

 

 

 

1

17-21

یکشنبه 17/04/97

17-21

سه شنبه

19/04/97

17-21

چهارشنبه 20/04/97

97/4/30

ساعت 13

دانشگاه سجاد

 

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

آدرس:بلوارجلال آل احمد64-دانشگاه صنعتی سجاد

17-21

دوشنبه

11/04/97

 

 

 

 

مهندس قره

 

 

 

مبانی گودبرداری

(گروه دوم)

 

 

 

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

 

 

 

 

نظارت

 

 

 

 

عمران

 

 

 

 

2

17-21

سه شنبه

12/04/97

8-12

پنج شنبه 14/04/97

8-12

جمعه

15/04/97

97/5/6

ساعت 13

دانشگاه سجاد

 

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

 آدرس:بلوارجلال آل احمد64-دانشگاه صنعتی سجاد

8-12

پنج شنبه 21/04/97

 

 

 

دکتر سیدی حسینی نیا

 

 

مبانی گودبرداری

(گروه سوم)

 

 

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

 

 

 

نظارت

 

 

 

عمران

 

 

 

3

 

17-21

جمعه

22/04/97

8-12

پنج شنبه 28/04/97

17-21

جمعه

29/04/97

زمان و محل برگزاری آزمون

 

محل برگزاری کلاس

 

ساعت

 

تاریخ برگزاری کلاس

 

نام مدرس

 

 

نام درس

 

نام موسسه

 

صلاحیت

 

رشته

 

ردیف

97/5/7

ساعت 13

دانشگاه سجاد

 

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

آدرس:بلوارجلال آل احمد64-دانشگاه صنعتی سجاد

8-12

پنجشنبه 14/04/97

 

 

 

 

مهندس وکیلی

 

 

 

اصول خدمات حرفهای مهندسی

(گروه اول)

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

 

 

 

 

نظارت

 

 

 

 

عمران

 

 

 

 

1

17-21

جمعه

15/04/97

8-12

جمعه

22/04/97

8-12

پنجشنبه 28/04/97

97/5/7

ساعت 13

دانشگاه سجاد

 

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

آدرس:بلوارجلال آل احمد64-دانشگاه صنعتی سجاد

17-21

پنجشنبه 14/04/97

 

 

 

 

مهندس وکیلی

 

 

 

اصول خدمات حرفهای مهندسی

(گروه دوم)

 

 

 

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

 

 

 

 

نظارت

 

 

 

 

عمران

 

 

 

 

2

8-12

پنجشنبه 21/04/97

17-21

جمعه

22/04/97

17-21

جمعه

29/04/97

97/5/7

ساعت 13

دانشگاه سجاد

 

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد(

آدرس:بلوارجلال آل احمد64-دانشگاه صنعتی سجاد

8-12

جمعه

15/04/97

 

 

 

مهندس وکیلی

 

 

اصول خدمات حرفهای مهندسی

(گروه سوم)

 

 

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

 

 

 

نظارت

 

 

 

عمران

 

 

 

3

 

17-21

پنجشنبه 21/04/97

17-21

پنجشنبه 28/04/97

8-12

جمعه

29/04/97

زمان و محل برگزاری آزمون

 

محل برگزاری کلاس

 

ساعت

 

تاریخ برگزاری کلاس

 

نام مدرس

 

 

نام درس

 

نام موسسه

 

صلاحیت

 

رشته

 

ردیف

 

 

8/5/97 ساعت 12

سالن اجتماعات سازمان

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

8-12

پنج شنبه 21/04/97

 

 

 

مهندس برزگر

 

 

قالب‌بندی و قالب برداری

(گروه چهارم)

 

 

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

 

 

 

 

 

 

نظارت

 

 

 

عمران

 

 

 

 

1

17-21

چهارشنبه 27/04/97

8-12

پنج شنبه 28/04/97

17-21

جمعه

29/04/97

 

 

8/5/97 ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

17-21

پنج شنبه 21/04/97

 

 

 

 

دکتر رسولی

 

 

 

مبانی گودبرداری

(گروه چهارم)

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

 

 

 

 

نظارت

 

 

 

عمران

 

 

 

 

2

17-21

شنبه

23/04/97

17-21

پنجشنبه 28/04/97

8-12

جمعه

29/04/97

 

 

7/5/97 ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

17-21

شنبه

16/04/97

 

 

 

مهندس وکیلی

 

 

اصول خدمات حرفه‌ای مهندسی

(گروه چهارم)

 

 

دانشگاه صنعتی سجاد-ساختمان شماره دو-دانشکده مهندسی برق

تلفن:36029305

(مرکز آموزش های آزاد)

 

 

 

 

نظارت

 

 

 

عمران

 

 

 

 

3

 

17-21

یکشنبه

17/04/97

17-21

سه‌شنبه

19/04/97

17-21

چهار‌شنبه

20/04/97

 دروس  2  به 1  رشته  عمران  نظارت

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

              محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

عمران

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

بتن ویژه و روش­های خاص بتن ریزی

دکتر شریعتمدار

پنج شنبه 14/04/97

12 8

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

 

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

 

 

97/4/31

ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

جمعه  15/04/97

12 8

پنج شنبه 21/04/97

20 16

جمعه  22/04/97

20 16

2

عمران

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

روش­های تولید صنعتی ساختمان

دکتر شریعتمدار

شنبه 16/04/97

20 16

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

 

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

97/4/26

ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

 

یکشنبه  17/04/97

20 16

سه شنبه 19/04/97

20 16

چهارشنبه  20/04/97

20 16

3

عمران

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

روش­های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

مهندس رضوی

پنج شنبه 21/04/97

12 8

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

 

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

 

 

97/5/3

ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

جمعه  22/04/97

12 8

شنبه 23/04/97

20 16

یکشنبه  24/04/97

20 16

4

عمران

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

روش­های تعمیر، مرمت و تقویت سازه­ها

دکتر صمدی

پنج شنبه 28/04/97

12 8

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

 

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

 

97/5/10

ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

جمعه  29/04/97

12 8

پنج شنبه 04/05/97

20 16

جمعه  05/05/97

20 16

 


دروس  3  به 2  رشته  مکانیک  

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

              محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

مکانیک

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

تاسیسات گرمایی، سرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

(گروه اول)

مهندس کاوه

پنج شنبه 28/04/97

12 8

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

 

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

 

 

97/5/14

ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

جمعه  29/04/97

12 8

پنج شنبه 04/05/97

20 16

جمعه  05/05/97

20 16

2

مکانیک

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

تاسیسات گرمایی، سرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

(گروه دوم)

مهندس محدث

پنج شنبه 28/04/97

20 16

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

 

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

97/5/15

ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

 

جمعه  29/04/97

20 16

شنبه 06/05/97

20 16

یکشنبه  07/05/97

20 16

3

مکانیک

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

اصول کنترل و بازرسی

(گروه اول)

مهندس قاسمی

پنج شنبه 28/04/97

20 16

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

 

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

 

97/5/13

ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

جمعه  29/04/97

20 16

پنج شنبه 04/05/97

12 8

جمعه  05/05/97

12 8

4

مکانیک

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

اصول کنترل و بازرسی

(گروه دوم)

مهندس قاسمی

پنج شنبه 28/04/97

12 8

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

 

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

 

97/5/13

ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

جمعه  29/04/97

12 8

پنج شنبه 04/05/97

20 16

جمعه  05/05/97

20 16

5

مکانیک

نظارت

دانشگاه فردوسی مشهد

تاسیسات بهداشتی

(گروه اول)

مهندس مشتاق

دوشنبه 08/05/97

20 16

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

تلفن 38806020 ( دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده مهندسی )

 

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و در صورت عدم مشاهده نام خود با تلفن 37015415 تماس حاصل فرمائيد

 

 

97/5/16

ساعت 13

سالن اجتماعات سازمان

سه شنبه  09/05/97

20 16

چهارشنبه 10/05/97