صفحه اصلي > سایت > سمینارها و دوره های آموزشی 
 


  چاپ        ارسال به دوست

ثبت نام و برنامه دروس ارتقا پایه زمستان 97

همراه داشتن كارت و شماره عضويت هنگام آزمون هاي ارتقا پايه الزامي ميباشد

 

دروس  3  به 2  رشته معماری نظارت     

 

 

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

ظرفيت کلی ثبت نامی از طريق حضوري

ظرفيت کلی ثبت نام از طريق الکترونیکی

 

محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

 

 

1

معماری

نظارت-طراحي

3به2

 

بکارگیری استاندارد ها در معماری  گروه 1 كد976

 

لیست اسامی

مهندس جواد مومن آبادی

پنجشنبه 13/10/1397

21 -17

22

22

دانشگاه صنعتی سجاد -دپارتمان عمران،معماری و شهرسازی-مرکز آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد(تلفن : 36029305) - بلوار جلال آل احمد - جلال 64

1397/10/25 - ساعت 12

دانشگاه سجاد 

 

جمعه  14/10/1397

21 -17

 

پنجشنبه 20/10/1397

21 -17

 

جمعه  21/10/1397

21 -17

 

2

معماری

نظارت-طراحي

3به2

 

بکارگیری استاندارد ها در معماری  گروه 2 كد 977

 

لیست اسامی

مهندس مهرداد صفریان 

شنبه  08/10/1397

17-21

22

22

 دانشگاه صنعتی سجاد

 1397/10/15 - ساعت 12

دانشگاه سجاد

 

يك شنبه 09/10/1397

17-21

 

دوشنبه 10/10/1397

17-21

 

سه شنبه  11/10/1397

17-21

 

3

معماری

نظارت-طراحي

3 به 2

 

معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی  در ساختمان گروه 1 كد 976

 

لیست اسامی

 مهندس شجاع یامی

پنجشنبه 13/10/1397

12 -8

22

22

 دانشگاه صنعتی سجاد

 1397/10/30 - ساعت 12 دانشگاه سجاد

 

جمعه  14/10/1397

12 -8

 

پنجشنبه 20/10/1397

12 -8

 

جمعه  21/10/1397

12 -8

 

4

معماری

نظارت-طراحي

3 به 2

 

معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی  در ساختمان كروه 2 كد 977

 

لیست اسامی

دکتر آناهیتا زنده دلان 

دوشنبه 17/10/1397

21 -17

22

22

دانشگاه صنعتی سجاد 

1397/11/03 - ساعت 12 دانشگاه سجاد

 

سه شنبه 18/10/1397

21 -17

 

دوشنبه 24/10/1397

21 -17

 

سه شنبه 25/10/1397

21 -17

 

1

مکانیک

نظارت-طراحي

3به 2

 

مديريت تعمير و نگهداري تاسيسات ساختمان هاكد 974-24

 

لیست اسامی

مهندس جلیلی مهر 

پنج شنبه 20/10/1397

16-20

22

22

 دانشگاه فردوسی-دانشکده مهندسی

 1397/11/04 - ساعت 12 

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی 

 

 

 

جمعه 21/10/1397

8-12

 

پنج شنبه 27/10/1397

16-20

 

جمعه 28/10/1397

8-12

 

2

مکانیک

نظارت-طراحي

3 به 2

 

تاسیسات گرمائی ،سرمايي و تعويض هوا كد974-24

 

لیست اسامی

دکتر محرری 

سه شنبه 16/11/1397

20 -16

22

22

 دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی

1397/11/23 - ساعت 12

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی 

 

چهارشنبه  17/11/1397

20 -16

 

پنجشنبه 18/11/1397

20 -16

 

جمعه  19/11/1397

20 -16

 

3

 

 

 

 

مکانیک

نظارت-طراحي

3 به 2

 

تاسیسات بهداشتی

كد 974-24

لیست اسامی

مهندس مشتاقی 

پنج شنبه 04/11/1397

8-12

22

22

 دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی

 1397/11/16 - ساعت 12

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی

 

جمعه  05/11/1397

8-12

 

پنجشنبه 11/11/1397

20 -16

 

جمعه 12/11/1397

20 -16

 

4

مکانیک

 

نظارت-طراحي

3 به 2

 

تدابیر صرفه جوئی در انرژی

كد 974-24

 

لیست اسامی

 دکتر کیانی فر

پنج شنبه04/11/1397

16-20

22

22

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی

1397/11/18 -ساعت 12  

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی

 

جمعه 05/11/1397

16-20

 

پنج شنبه 11/11/1397

8-12

 

جمعه 12/11/1397

8-12

 

5 

 

 

مکانیک

نظارت-طراحي

3 به 2

 

اصول کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی

كد 974-24

لیست اسامی

مهندس قاسمی 

پنجشنبه 20/10/1397

8-12

22

22

 دانشگاه فردوسی- دانشکده مهندسی

 1397/11/2 - ساعت 12 

دانشگاه فردوسی -دانشکده مهندسی

 

جمعه 21/10/1397

16-20

 

پنجشنبه 27/10/1397

8-12

 

جمعه 28/10/1397

16-20

 

1

 

 

 

 

عمران

نظارت

3 به 2

 

مباني گود برداري و سازه نگهبان گروه 1

كد 978-66

لیست اسامی

دکتر قره 

پنجشنبه 27/10/1397

20 -16

22

22

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی 

 1397/11/06 - ساعت 12

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی

 

جمعه  28/10/1397

20 -16

 

شنبه 29/10/1397

20 -16

 

یکشنبه  30/10/1397

20 -16

 

2

عمران

نظارت

3 به 2

 

مباني گود برداري و سازه نگهبان گروه 2

كد 979-66

لیست اسامی

دکتر قره 

پنجشنبه 13/10/1397

12 -8

22

22

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی 

1397/10/26 - ساعت 12

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی 

 

جمعه  14/10/1397

12 -8

 

پنجشنبه 20/10/1397

20 -16

 

جمعه  21/10/1397

20 -16

 

3

عمران

نظارت

3 به 2

 

قالب بندي و قالب برداري گروه 1 كد  978-66

لیست اسامی

 مهندس مروتی

پنج شنبه 11/11/1397

16-20

22

22

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی 

1397/11/25 - ساعت 12

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی 

 

جمعه 12/11/1397

16-20

 

پنج شنبه 18/11/1397

16-20

 

جمعه 19/11/1397

16-20

 

4

عمران

نظارت

3 به 2

 

قالب بندي و قالب برداري گروه 2 كد  979-66

لیست اسامی

مهندس مروتی 

پنج شنبه 11/11/1397

12 -8

22

22

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی 

1397/11/25 - ساعت 12

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی 

 

جمعه 12/11/1397

12 -8

 

پنج شنبه 18/11/1397

12 -8

 

جمعه 19/11/1397

12 -8

 

5

عمران

نظارت

3 به 2

 

اصول حرفه اي خدمات مهندسي، مديريت ، ايمني و كيفيت ساخت

كد 978-66

لیست اسامی

 مهندس وکیلی

پنج شنبه  13/10/1397

20 -16

22

22

 دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی

1397/10/29 - ساعت 12

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی 

 

جمعه 14/10/1397

20 -16

 

پنج شنبه 20/10/1397

12 -8

 

جمعه 21/10/1397

12 -8

 

6

عمران

نظارت-3 به 2

 

 

اصول حرفه اي خدمات مهندسي، مديريت ، ايمني و كيفيت ساخت

كد 979-66

لیست اسامی

مهندس وکیلی 

پنج شنبه  27/10/1397

8-12

22

22

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی 

1397/11/11 - ساعت 12

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی 

 

جمعه 28/10/1397

8-12

 

پنج شنبه 04/11/1397

16-20

 

جمعه 05/11/1397

16-20 

 

1

عمران

نظارت

2 به يك

 

بتن هاي ويژه و روشهاي خاص بتن ريزي

كد 974-11

لیست اسامی

مهندس جواد مروتی 

پنجشنبه 20/10/1397

21 -17

22

22

دانشگاه سجاد 

1397/11/03- ساعت 12

دانشگاه صنعتی سجاد  

 

جمعه  21/10/1397

21 -17

 

پنجشنبه 27/10/1397

21 -17

 

جمعه  28/10/1397

21 -17

 

2

عمران

نظارت

2 به يك

 

روشهاي تعمير و مرمت و تقويت سازه ها

كد 974-11

 

لیست اسامی

دکتر میثم صمدی 

پنجشنبه  06/10/97

17-21

22

22

دانشگاه سجاد 

 1397/10/25- ساعت 12

دانشگاه صنعتی سجاد 

 

جمعه 07/10/97

8-12

 

پنجشنبه  13/10/97

17-21

 

جمعه   14/10/97

8-12

 

3

عمران

 

 

 

 

نظارت

2 به يك

 

روشهاي توليد صنعتي ساختمان

كد 974-11

 

لیست اسامی

دکتر محسن گرامی 

یکشنبه 23/10/1397

21 -17

22

22

دانشگاه سجاد 

1397/11/07- ساعت 12

دانشگاه صنعتی سجاد     

 

دوشنبه 24/10/1397

21 -17

 

شنبه 29/10/1397

21 -17

 

یکشنبه  30/10/1397

21 -17

 

4

عمران

نظارت

2 به يك

 

روشهاي كنترل اتصالات فولادي

كد 974-11

لیست اسامی

 دکتر ایمان شکیباپور

شنبه 15/10/1397

21 -17

22

22

دانشگاه سجاد 

1397/10/24- ساعت 12

دانشگاه صنعتی سجاد   

 

یکشنبه  16/10/1397

21 -17

 

دوشنبه  17/10/1397

21 -17

 

سه شنبه  18/10/1397

21 -17

 

5

عمران

نظارت

2 به يك

 

بتن هاي ويژه و روشهاي خاص بتن ريزي

كد 975-11

لیست اسامی

مهندس جواد مروتی 

پنجشنبه 04/11/97

17-21

22

22

دانشگاه سجاد 

1397/11/30- ساعت 12

دانشگاه صنعتی سجاد  

 

جمعه 05/11/97

8-12

 

پنجشنبه 25/11/97

8-12

 

جمعه 26/11/97

17-21

 

6

عمران

نظارت

2 به يك

 

روشهاي تعمير و مرمت و تقويت سازه ها

كد 975-11

لیست اسامی

دکتر میثم صمدی 

پنجشنبه 18/11/97

17-21

22

22

دانشگاه سجاد 

1397/12/1- ساعت 12

دانشگاه صنعتی سجاد  

 

جمعه 19/11/97

8-12

 

پنجشنبه 25/11/97

17-21

 

جمعه 26/11/97

8-12

 

7

عمران

نظارت 2به 1

 

روشهاي توليد صنعتي ساختمان

كد 975-11

لیست اسامی

دکتر محسن گرامی 

شنبه 06/11/1397

17-21

22

22

دانشگاه سجاد 

1397/11/14- ساعت 12

دانشگاه صنعتی سجاد   

 

يكشنبه 07/11/1397

17-21

 

چهارشنبه 10/11/1397

17-21

 

پنج شنبه  11/11/1397

17-21

 

8

عمران

نظارت 2 به يك

 

روشهاي كنترل اتصالات فولادي

كد 975-11

لیست اسامی

دکتر ایمان شکیباپور 

شنبه 13/11/1397

17-21

22

22

داشگاه سجاد 

1397/11/27- ساعت 12

دانشگاه صنعتی سجاد 

 

يكشنبه 14/11/1397

17-21

 

دوشنبه 15/11/1397

17-21

 

سه شنبه  16/11/1397

17-21

                             

 

 

 

 دروس  3  به  2   و2 به 1رشته برق     

 

 

 

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

ظرفيت کلی  ثبت نامی از طريق حضوري

ظرفيت کلی ثبت نامی از طريق الکترونیکی

 

محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

 

1

نظارت

نظارت-

2به1

 

تاسيسات برقي ساختمان هاي بلند مرتبه973

لیست اسامی

مهندس موسوی تقی آبادی 

پنجشنبه11/11/97

17-21

22

22

دانشگاه صنعتی سجاد 

1397/11/27 - ساعت 12 

دانشگاه سجاد 

 

جمعه 12/11/97

8-12

 

پنجشنبه  18/11/97

17-21

 

جمعه   19/11/97

8-12

 

2

نظارت

نظارت-

3به2

 

بهينه سازي و صرفه جويي مصرف انرژي الكتريكي ساختمان ها 973

 

لیست اسامی

مهندس ایمان سریری 

شنبه13/11/97

17-21

22

22

 دانشگاه صنعتی سجاد

 1397/11/28 - ساعت 12 

دانشگاه سجاد 

 

یک شنبه 14/11/97

17-21

 

دوشنبه15/11/97

17-21

 

سه شنبه 16/11/97

17-21

                           

 

 

 

1

 برق

طراحي-نظارت

3 به 2

 

آسانسور و پله برقي

كد 973-66

لیست اسامی

مهندس عطاران زاده 

پنجشنبه04/11/1397

20 -16

22

22

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی 

1397/11/17 - ساعت 12

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی 

جمعه  05/11/1397

20 -16

پنجشنبه11/11/1397

20 -16

جمعه  12/11/1397

20 -16

2

 برق

طراحي-نظارت

3 به 2

و

2 به يك

 

ساختمانهاي هوشمند

كد 973-66

لیست اسامی

مهندس موسوی تقی آبادی 

پنجشنبه04/11/1397

12 -8

22

22

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی 

 1397/11/15 - ساعت 12

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی

جمعه  05/11/1397

12 -8

پنجشنبه11/11/1397

12 -8

جمعه  12/11/1397

12 -8

 

کلیه کلاس های جداول زیر در محل دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی برگزار می شود : 

 

 رشته معماری پایه 2 به 1 صلاحیت طراحی و نظارت

نام دوره

نام مدرس

تاريخ آزمون

تاریخ

ساعت

1

الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان کد 972

لیست اسامی

دکترسیدمهدی مداحی

پنجشنبه

20/10/97

ساعت 12

پنجشنبه   06/10/1397

20 -16

جمعه 07/10/1397

12 -8

پنجشنبه 13/10/1397

20 -16

جمعه  14/10/1397

20 -16

2

اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه کد 972


دکتر سیدخسرو صحاف

پنجشنبه

27/10/97

ساعت12

پنجشنبه   13/10/1397

12 -8

جمعه 14/10/1397

12 -8

پنجشنبه 20/10/1397

12 -8

جمعه  21/10/1397

12 -8

3

معماری زمینه گرا در بافت ها


 

دکتر سیدخسرو صحاف

پنجشنبه

11/11/97

ساعت12

پنجشنبه   27/10/1397

12 -8

جمعه 28/10/1397

12 -8

پنجشنبه 04/11/1397

12 -8

جمعه  05/11/1397

12 -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته تاسیسات مکانیکی پایه 2 به 1

نام دوره

نام مدرس

تاريخ آزمون

تاریخ

ساعت

1

چيلر و برج هاي خنك كن


مهندس محدث

سه شنبه 02/11/97

ساعت12

شنبه 22/10/97

20 -16

یکشنبه 23/10/97

20 -16

دوشنبه 24/10/97

20 -16

سه شنبه 25/10/97

20 -16

2

تدابير لازم در صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمان ها 2

لیست اسامی

دکتر کیانی فر

سه شنبه

16/11/97

ساعت12

 

شنبه   29/10/1397

20 -16

چهارشنبه 03/11/1397

20 -16

شنبه 06/11/1397

20 -16

چهارشنبه  10/11/1397

20 -16

3

تاسيسات مكانيكي ساختمان هاي بلند مرتبه و تفاوت آن ها با ساختمان هاي بلند مرتبه و تفاوت آن با ساختمان

کد 972

لیست اسامی


دکتر فرشیدیانفر

پنج شنبه

18/11/97

ساعت12

پنجشنبه   04/11/1397

20 -16

جمعه 05/11/1397

12 -8

پنجشنبه 11/11/1397

20 -16

جمعه  12/11/1397

12 -8

4

سيستم هاي كنترل هوشمند تاسيسات مكانيكي گروه 1 كد 972

لیست اسامی

مهندس سریری

يكشنبه

24/11/97

ساعت12

پنجشنبه 11/11/97

12 -8

جمعه 12/11/97

20 -16

شنبه   13/11/1397

20 -16

يكشنبه  14/11/1397

20 -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته عمران پایه 3 به دو صلاحیت نظارت

نام دوره

نام مدرس

تاريخ آزمون

تاریخ

ساعت

1

مباني گود برداري و سازه نگهبان گروه 1-کد 9710

لیست ثبت نامی حضوری

لیست ثبت نامی الکترونیکی

دکتر سیدی حسینی نیا

پنجشنبه

13/10/97

ساعت12

پنجشنبه   29/09/1397

12 -8

جمعه 30/09/1397

12 -8

پنجشنبه 06/10/1397

20 -16

جمعه  07/10/1397

20 -16

2

مباني گود برداري و سازه نگهبان گروه 2 -کد 9711

لیست ثبت نامی حضوری

لیست ثبت نامی الکترونیکی

دکتر سیدی حسینی نیا

پنجشنبه

13/10/97

ساعت12

پنجشنبه   29/09/1397

20 -16

جمعه 30/09/1397

20 -16

پنجشنبه 06/10/1397

12 -8

جمعه  07/10/1397

12 -8

3

اصول حرفه اي خدمات مهندسي، مديريت ، ايمني و كيفيت ساخت کد 9710

  لیست اسامی

مهندس وکیلی

پنجشنبه

27/10/97

ساعت12

پنجشنبه 13/10/1397

8 - 12

جمعه  14/10/1397

8 - 12

پنجشنبه 20/10/1397

20-16

جمعه  21/10/1397

20-16

4

قالب بندي و قالب برداري

کد 9710

 لیست اسامی

مهندس مروتی

پنجشنبه

4/11/97

ساعت12

پنجشنبه 20/10/1397

8 - 12

جمعه  21/10/1397

8 - 12

پنجشنبه 27/10/1397

8 - 12

جمعه  28/10/1397

8 - 12

 


١٤:١٩ - سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧    /    عدد : ١٥٢٨    /    تعداد نمایش : ٣١٨٥٦


کاربر مهمان
1397/08/14 8:54
2
9
با سلام برنامه کلاس های ارتقا اجرا عمران کی اعلام میشود؟

اعلام گردیده است از لینک زیر بازدید فرمایید http://www.nezammohandesi.ir/?&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=235&newsview=1558


کاربر مهمان
1397/08/05 12:7
3
0
پس از ثبت نام اینترنتی، کجا می توانیم لیست کلاسهایی را که ثبت نام کرده ایم ببینیم؟

در صورت نصب برنامه موبایل سازمان امکان مشاهده کلاسهای ثبت نامی وجود دارد لینک ثبت نام : http://www.nezammohandesi.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&newsview=1410


کاربر مهمان
1397/07/26 23:53
4
5
چرا اطلاعات جدول تکمیل نیست؟ نام استاد و مکان کلاسها و زمان آزمون رو در جدول قرار بدین.

متعاقبا اعلام می گردد


نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: