صفحه اصلي > سایت > سمینارها و دوره های آموزشی 
 


  چاپ        ارسال به دوست

ثبت نام و برنامه دروس ارتقا پايه بهار 98

 

محل برگزاری : دانشگاه سجاد

 

زمان و محل برگزاری آزمون

 

محل برگزاری کلاس

 

ساعت

 

تاریخ برگزاری کلاس

 

نام مدرس

 

 

نام درس

 

نام موسسه

 

صلاحیت

 

رشته

 

ردیف

 

 

 

07/02/98

ساعت 12

دانشگاه سجاد

دانشگاه صنعتی سجاد- ساختمان شماره سه- دپارتمان عمران، معماری و شهرسازی

تلفن: 36029305  

(مرکز آموزش‌های آزاد)

آدرس: بلوارجلال آل احمد64- دانشگاه صنعتی سجاد

21-17

پنجشنبه

22/01/98

 

 

آقای مهندس جواد مروتی

 

 

 

قالب‌بندی و قالب برداری

(گروه اول)

 

ثبت نام

 

 

 

دانشگاه صنعتی سجاد

 

 

 

 

نظارت

3 به 2

 

 

 

 

عمران

 

 

 

 

1

21-17

جمعه

23/01/98

21-17

جمعه

30/01/98

21-17

دوشنبه

02/02/98

 

 

07/02/98

ساعت 12

دانشگاه سجاد

دانشگاه صنعتی سجاد- ساختمان شماره سه- دپارتمان عمران، معماری و شهرسازی

تلفن: 36029305  

(مرکز آموزش‌های آزاد)

آدرس: بلوارجلال آل احمد64- دانشگاه صنعتی سجاد

21-17

یکشنبه

25/01/98

 

 

 

آقای مهندس جواد مروتی

 

 

 

قالب‌بندی و قالب برداری

(گروه دوم)

 

ثبت نام

 

 

 

دانشگاه صنعتی سجاد

 

 

 

 

نظارت

3 به 2

 

 

 

 

عمران

 

 

 

 

2

21-17

سه‌شنبه

27/01/98

21-17

یکشنبه

01/02/98

21-17

سه‌شنبه

03/02/98

 

 

08/02/98

ساعت 12

دانشگاه سجاد

دانشگاه صنعتی سجاد- ساختمان شماره سه- دپارتمان عمران، معماری و شهرسازی

تلفن: 36029305  

(مرکز آموزش‌های آزاد)

آدرس: بلوارجلال آل احمد64- دانشگاه صنعتی سجاد

21-17

یکشنبه

25/01/98

 

 

آقای دکتر سهیل قره

 

 

مبانی گودبرداری

(گروه اول)

 

ثبت نام

 

 

دانشگاه صنعتی سجاد

 

 

 

نظارت

3 به 2

 

 

 

عمران

 

 

 

3

 

21-17

سه‌شنبه

27/01/98

21-17

یکشنبه

01/02/98

21-17

سه‌شنبه

03/02/98

 

 

08/02/98

ساعت 12

دانشگاه سجاد

دانشگاه صنعتی سجاد- ساختمان شماره سه- دپارتمان عمران، معماری و شهرسازی

تلفن: 36029305

(مرکز آموزش‌های آزاد)

آدرس: بلوارجلال آل احمد64- دانشگاه صنعتی سجاد

21-17

پنجشنبه

22/01/98

 

 

 

آقای دکتر سهیل قره

 

 

 

مبانی گودبرداری

(گروه دوم)

 

ثبت نام

 

 

 

دانشگاه صنعتی سجاد

 

 

 

 

نظارت

3 به 2

 

 

 

 

عمران

 

 

 

 

4

21-17

جمعه

23/01/98

21-17

پنجشنبه

29/01/98

21-17

جمعه

30/01/98

 

 

09/02/98

ساعت 12

دانشگاه سجاد

دانشگاه صنعتی سجاد- ساختمان شماره سه- دپارتمان عمران، معماری و شهرسازی

تلفن: 36029305  

(مرکز آموزش‌های آزاد)

آدرس: بلوارجلال آل احمد64- دانشگاه صنعتی سجاد

21-17

سه‌شنبه

20/01/98

 

 

 

آقای مهندس هادی خاتمی

 

 

مصالح و فناوری‌‌های نوین ساخت

(گروه اول)

 

ثبت نام

 

 

 

دانشگاه صنعتی سجاد

 

 

 

 

نظارت

3 به 2

 

 

 

 

عمران

 

 

 

5

21-17

چهارشنبه

21/01/98

21-17

دوشنبه

26/01/98

21-17

جهار‌شنبه

28/01/98

 

 

09/02/98

ساعت 12

دانشگاه سجاد

دانشگاه صنعتی سجاد- ساختمان شماره سه- دپارتمان عمران، معماری و شهرسازی

تلفن: 36029305  

(مرکز آموزش‌های آزاد)

آدرس: بلوارجلال آل احمد64- دانشگاه صنعتی سجاد

12-8

پنجشنبه

22/01/98

 

 

 

آقای مهندس هادی خاتمی

 

 

مصالح و فناوری‌‌های نوین ساخت

(گروه دوم)

 

ثبت نام

 

 

دانشگاه صنعتی سجاد

 

 

 

نظارت

3 به 2

 

 

 

عمران

 

 

 

6

12-8

جمعه

23/01/98

12-8

پنجشنبه

29/01/98

12-8

جمعه

30/01/98

 

 

02/02/98

ساعت 12

دانشگاه سجاد

دانشگاه صنعتی سجاد- ساختمان شماره سه- دپارتمان عمران، معماری و شهرسازی

تلفن: 36029305  

(مرکز آموزش‌های آزاد)

آدرس: بلوارجلال آل احمد64- دانشگاه صنعتی سجاد

12-8

پنجشنبه

22/01/98

 

 

 

 

آقای مهندس وکیلی

 

 

اصول خدمات حرفهای مهندسی

(گروه اول)

 

ثبت نام

 

 

 

دانشگاه صنعتی سجاد

 

 

 

 

نظارت

3 به 2

 

 

 

 

عمران

 

 

 

 

7

12-8

جمعه

23/01/98

12-8

پنجشنبه

29/01/98

12-8

جمعه

30/01/98

 

 

02/02/98

ساعت 12

دانشگاه سجاد

دانشگاه صنعتی سجاد- ساختمان شماره سه- دپارتمان عمران، معماری و شهرسازی

تلفن: 36029305  

(مرکز آموزش‌های آزاد)

آدرس: بلوار جلال آل احمد64- دانشگاه صنعتی سجاد

21-17

سه‌شنبه

20/01/98

 

 

آقای مهندس وکیلی

 

 

 

 

اصول خدمات حرفهای مهندسی

(گروه دوم)

 

ثبت نام

 

 

 

دانشگاه صنعتی سجاد

 

 

 

نظارت

3 به 2

 

 

 

 

عمران

 

 

 

 

8

21-17

چهارشنبه

21/01/98

21-17

دوشنبه

26/01/98

21-17

چهار‌شنبه

28/01/98


 

 

 

 

محل برگزاری : دانشکده فنی منتظری

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

 

 

1

مکانیک 

نظارت و طراحی

3 به 2 

دانشکده فنی شهید منتظری

 

اصول کنترل و بازرسی تأسیسات

 ثبت نام

 

 

مجتبی قاسمی

        یکشنبه 25/1/98

       20-16

دانشکده فنی شهید منتظری

ساختمان آموزشی , طبقه 2 مرکز آموزشهای آزاد و خاص دانشکده

 

 98/2/4

ساعت 12

دانشکده فنی شهید منتظری

دوشنبه 26/1/98

20-16

سه شنبه 27/1/98

20-16

چهارشنبه 28/1/98

20-16

 

 

2

 

 

 

 مکانیک 

 نظارت و طراحی

3 به 2

 دانشکده فنی شهید منتظری

 

تأسیسات بهداشتی

(گروه اول)

 ثبت نام

 

 

محسن محدث

پنجشنبه 22/1/98

18-14

دانشکده فنی شهید منتظری

ساختمان آموزشی , طبقه 2 مرکز آموزشهای آزاد و خاص دانشکده

  98/2/3

ساعت 12

دانشکده فنی شهید منتظری

جمعه 23/1/98

18-14

پنجشنبه 29/1/98

18-14

جمعه 30/1/98

18-14

 

 

3

 

 

 مکانیک 

نظارت و طراحی 

3 به 2

دانشکده فنی شهید منتظری 

 

تأسیسات بهداشتی

(گروه دوم)

 ثبت نام

 

 

علی  سپهر

پنجشنبه 22/1/98

12-8

دانشکده فنی شهید منتظری

ساختمان آموزشی , طبقه 2 مرکز آموزشهای آزاد و خاص دانشکده

  

   98/2/5

ساعت 12

دانشکده فنی شهید منتظری

جمعه 23/1/98

12-8

پنجشنبه 29/1/98

12-8

جمعه 30/1/98

12-8

 

 

4

مکانیک  

 نظارت و طراحی

3 به 2

دانشکده فنی شهید منتظری 

 

تأسیسات گرمایی

و سرمایی

(گروه اول)

 ثبت نام

 

 

 

محسن محدث

پنجشنبه 22/1/98

12-8

دانشکده فنی شهید منتظری

ساختمان آموزشی , طبقه 2 مرکز آموزشهای آزاد و خاص دانشکده

  

  98/2/11

ساعت 12

دانشکده فنی شهید منتظری

جمعه 23/1/98

12-8

پنجشنبه 29/1/98

12-8

جمعه 30/1/98

12-8

 

 

5

مکانیک  

نظارت و طراحی 

3 به 2

دانشکده فنی شهید منتظری 

 

 تأسیسات گرمایی

و سرمایی

(گروه دوم)

 ثبت نام

 

 

مسعود کاوه

پنجشنبه 22/1/98

18-14

دانشکده فنی شهید منتظری

ساختمان آموزشی , طبقه 2 مرکز آموزشهای آزاد و خاص دانشکده

  

98/2/14

ساعت 12

دانشکده فنی شهید منتظری 

جمعه 23/1/98

18-14

پنجشنبه 29/1/98

18-14

جمعه 30/1/98

18-14

 

 

 

6

 برق

 نظارت و طراحی 

2 به 1

دانشکده فنی شهید منتظری 

  

تأسیسات برقی

و بلند مرتبه

 ثبت نام

 

 

محمد رضا موسوی

 

پنجشنبه 22/1/98

18-14

دانشکده فنی شهید منتظری

ساختمان آموزشی , طبقه 2 مرکز آموزشهای آزاد و خاص دانشکده

  

98/2/3

ساعت 12

دانشکده فنی شهید منتظری  

جمعه 23/1/98

18-14

پنجشنبه 29/1/98

18-14

جمعه 30/1/98

18-14

 

 

7

برق 

نظارت و طراحی

3 به 2

  2 به 1  

دانشکده فنی شهید منتظری 

 

ساختمانهای هوشمند

 ثبت نام

  

محمد رضا

موسوی تقی آبادی

جمعه 23/1/98

12-8

دانشکده فنی شهید منتظری

ساختمان آموزشی , طبقه 2 مرکز آموزشهای آزاد و خاص دانشکده

 

98/2/19

ساعت 12

دانشکده فنی شهید منتظری  

 

جمعه 30/1/98

12-8

جمعه 6/2/98

12-8

جمعه 13/2/98

12-8

8

برق 

نظارت و طراحی

3 به 2

دانشکده فنی شهید منتظری 

آسانسور و پله برقی

ثبت نام

عطاران زاده

پنجشنبه 22/1/98

18-14

دانشکده فنی شهید منتظری

ساختمان آموزشی , طبقه 2 مرکز آموزشهای آزاد و خاص دانشکده

  

 98/2/5

ساعت 12

دانشکده فنی شهید منتظری  

جمعه 23/1/98

18-14

پنجشنبه 29/1/98

18-14

جمعه 30/1/98

18-14

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 برق

 نظارت و طراحی 

3 به 2

دانشکده فنی شهید منتظری 

 

 سیستمهای جریان

ضعیف

ثبت نام

ایمان سریری

یکشنبه 25/1/98

20-16

دانشکده فنی شهید منتظری

ساختمان آموزشی , طبقه 2 مرکز آموزشهای آزاد و خاص دانشکده

 

  98/2/3

ساعت 12

دانشکده فنی شهید منتظری  

دوشنبه 26/1/98

20-16

سه شنبه 27/1/98

20-16

چهارشنبه 28/1/98

20-16

 

 

محل برگزاری : دانشگاه آزاد

 

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

معماری

نظارت-طراحي

3به2

دانشگاه آزاد

اسلامي

معماري  پايدار

گروه اول

 ثبت نام

خانم زنده دلان

شنبه  24/01/1398

21-17

دانشگاه آزاد اسلامي

98/2/15

ساعت 12

دانشگاه ازاد اسلامی 

شنبه  31/01/1398

21-17

سه شنبه 03/02/1398

21-17

شنبه  07/02/1398

21-17

2

عمران

نظارت

2به 1

دانشگاه آزاد

اسلامي

روشهاي اجرا و كنترل اتصالات

ثبت نام

 

آقاي رضوي

يكشنبه   25/01/1398

21-17

دانشگاه آزاد اسلامي

98/2/10

ساعت 12

دانشگاه ازاد اسلامی 

پنجشنبه 29/01/1398

21-17

يكشنبه 01/02/1398

21-17

پنجشنبه 05/02/1398

21-17

3

معماری

 

نظارت-طراحي

3 به 2

دانشگاه آزاد اسلامي

بكارگيري استانداردها

گروه اول

ثبت نام

 

آقاي مومن آبادي

يكشنبه 25/01/1398

21-17

دانشگاه آزاد اسلامي

98/2/18

ساعت 12

دانشگاه ازاد اسلامی 

جمعه 30/01/1398

12 -8

پنجشنبه 12/02/1398

12 -8

جمعه  13/02/1398

21-17

4

معماری

نظارت-طراحي

3 به 2

دانشگاه آزاد اسلامي

بكارگيري استانداردها

گروه دوم

ثبت نام

 

خانم مهاجر

 

دوشنبه 26/01/1398

21-17

دانشگاه آزاد اسلامي

98/2/18

ساعت 12

دانشگاه ازاد اسلامی 

سه شنبه  27/01/1398

21-17

دوشنبه 02/02/1398

21-17

دوشنبه 09/02/1398

21-17

5

عمران

نظارت

2به 1

دانشگاه آزاد اسلامي

روش هاي تعمير و مرمت

ثبت نام

آقاي صمدي

سه شنبه 27/01/1398 

21-17

دانشگاه آزاد اسلامي

98/2/17

ساعت 12

دانشگاه ازاد اسلامی 

جمعه 30/01/1398

21-17

سه شنبه 03/02/1398

21-17

سه شنبه 10/02/1398

21-17

6

معماري

نظارت-طراحي

3 به 2

دانشگاه آزاد اسلامي

مصالح و فناوری های نوین ساخت

گروه اول

ثبت نام

خانم وهابي

پنجشنبه 29/01/1398

12 -8

دانشگاه آزاد اسلامي

 

 98/2/12

ساعت 12

دانشگاه ازاد اسلامی

جمعه 30/01/1398

21-17

پنجشنبه 05/02/1398

12 -8

جمعه  06/02/1398

21-17

7

معماري

نظارت-طراحي

3به 2

دانشگاه آزاد اسلامي

مصالح و فناوری های نوین ساخت

گروه دوم

ثبت نام

 

آقاي خاتمي

پنجشنبه 29/01/1398

21-17

دانشگاه آزاد اسلامي

98/2/21

ساعت 12

دانشگاه ازاد اسلامی 

يكشنبه 01/02/1398

21-17

يكشنبه 08/02/1398

21-17

سه شنبه 10/02/1398

21-17

8

 

عمران

نظارت

2 به 1

دانشگاه آزاد

اسلامي

بتن هاي ويژه

ثبت نام

آقاي مروتي  

پنجشنبه 29/01/1398

12-8

دانشگاه آزاد اسلامي

 98/2/12

ساعت 12

دانشگاه ازاد اسلامی

جمعه 30/01/1398

12-8

پنجشنبه 05/02/1398

12-8

جمعه  06/02/1398

12-8

9

عمران

نظارت

2 به 1

دانشگاه آزاد

اسلامي

توليد صنعتي

ثبت نام

آقاي خاتمي

دوشنبه 02/02/1398

21-17

دانشگاه آزاد اسلامي

 98/2/16

ساعت 12

دانشگاه ازاد اسلامی

جمعه  06/02/1398

21-17

دوشنبه 09/02/1398

21-17

جمعه13/02/1398

21-17

10

معماری

نظارت-طراحی

3 به 2

دانشگاه آزاد

اسلامي

معماری پایدار

(گروه دوم)

ثبت نام

آقاي مداحی

پنجشنبه 05/02/1398

21-17

دانشگاه آزاد اسلامي

 98/2/22

ساعت 12

دانشگاه ازاد اسلامی

جمعه  06/02/1398

12-8

پنجشنبه 12/02/1398

21-17

جمعه13/02/1398

12-8

 


١٠:٢٧ - پنج شنبه ٨ فروردين ١٣٩٨    /    عدد : ١٦٩٠    /    تعداد نمایش : ١٩١٧٦


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: