صفحه اصلي > سایت > سمینارها و دوره های آموزشی 
 


  چاپ        ارسال به دوست

برنامه دروس ارتقاء پايه بهار 96

 

توجه مهم:

1- حضور در کلاسها منوط به ارائه کارت عضويت معتبر و يا کارت شناسايي مي باشد

2- کليه امتحانات راس ساعت 13 در سالن اجتماعات سازمان برگزار مي گردد

3-دروس مباني گودبرداري سازه هاي نگهبان گروه 1و2 و قالب بندي و قالب برداري گروه 1و2 در سالن اجتماعات دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي ساعت 13 برگزار مي گردد

4- درس مصالح فناوريهاي نوين صنعت ساختمان (مدرس : مهندس خاتمي) در تاريخ 8 خرداد ساعت 12 در سالن اجتماعات سازمان برگزار مي گردد.

 


برنامه کلاس های ارتقای پایه نظارت گروه عمران

دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي، طبقه اول گروه عمران–تلفن 8806020 3
توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود در صورت عدم وجود نام خود در ليست با تلفن 37015415 تماس حاصل نمائيد.

روز

تاریخ

ارتقا

از ساعت 08:00 الی 12:00

مدرس

کد

تاریخ امتحان

ارتقا

از ساعت 16:00 الی 20:00

مدرس

کد

تاریخ امتحان

دوشنبه

1396/02/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

1396/02/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

1396/02/14

سه به دو

مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان گروه 2

دکتر سیدی حسینی نیا

962

1396/02/28

سه به دو

قالب بندی و قالب برداری گروه 1

مهندس مروتی

961

1396/03/01

جمعه

1396/02/15

سه به دو

قالب بندی و قالب برداری گروه 2

مهندس مروتی

962

1396/03/01

سه به دو

قالب بندی و قالب برداری گروه 1

مهندس مروتی

961

1396/03/01

سه به دو

مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان گروه 1

دکتر سیدی حسینی نیا

961

1396/02/28

سه به دو

مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان گروه 2

دکتر سیدی حسینی نیا

962

1396/02/28

شنبه

1396/02/16

 

 

 

 

 

سه به دو

مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان گروه 1

دکتر سیدی حسینی نیا

961

1396/02/28

 

 

 

 

 

سه به دو

قالب بندی و قالب برداری گروه 2

مهندس مروتی

962

1396/03/01

يكشنبه

1396/02/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

1396/02/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

1396/02/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

1396/02/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

1396/02/21

سه به دو

مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان گروه 2

دکتر سیدی حسینی نیا

962

1396/02/28

سه به دو

مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان گروه 1

دکتر سیدی حسینی نیا

961

1396/02/28

 

 

 

 

 

سه به دو

قالب بندی و قالب برداری گروه 2

مهندس مروتی

962

1396/03/01

جمعه

1396/02/22

سه به دو

قالب بندی و قالب برداری گروه 2

مهندس مروتی

962

1396/03/01

سه به دو

قالب بندی و قالب برداری گروه 1

مهندس مروتی

961

1396/03/01

سه به دو

مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان گروه 1

دکتر سیدی حسینی نیا

961

1396/02/28

سه به دو

مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان گروه 2

دکتر سیدی حسینی نیا

962

1396/02/28

شنبه

1396/02/23

 

 

 

 

 

سه به دو

قالب بندی و قالب برداری گروه 1

مهندس مروتی

961

1396/03/01

يكشنبه

1396/02/24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

1396/02/25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

1396/02/26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

1396/02/27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

1396/02/28

 

 

 

 

 

سه به دو

مصالح و فن اوری های نوین صنعت ساختمان گروه 1

مهندس خاتمی

961

1396/03/08

جمعه

1396/02/29

 

 

 

 

 

سه به دو

مصالح و فن اوری های نوین صنعت ساختمان گروه 1

مهندس خاتمی

961

1396/03/08

شنبه

1396/02/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

1396/02/31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

1396/03/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

1396/03/02

 

 

 

 

 

سه به دو

اصول حرفه ای خدمات مهندسی

مهندس وکیلی

961

1396/03/10

چهارشنبه

1396/03/03

 

 

 

 

 

سه به دو

اصول حرفه ای خدمات مهندسی

مهندس وکیلی

961

1396/03/10

پنجشنبه

1396/03/04

سه به دو

اصول حرفه ای خدمات مهندسی

مهندس وکیلی

961

1396/03/10

سه به دو

مصالح و فن اوری های نوین صنعت ساختمان گروه 1

مهندس خاتمی

961

1396/03/08

جمعه

1396/03/05

سه به دو

اصول حرفه ای خدمات مهندسی

مهندس وکیلی

961

1396/03/10

سه به دو

مصالح و فن اوری های نوین صنعت ساختمان گروه 1

مهندس خاتمی

961

1396/03/08

 

 

برنامه کلاس های ارتقای پایه نظارت گروه معماری

محل برگزاری: دانشگاه صنعتي سجاد - بلوار امامت - انتهاي امامت  64 (بلوار جلال آل احمد شمالي، جلال 64) تلفن 36029000
توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود در صورت عدم وجود نام خود در ليست با تلفن 37015415 تماس بگیرید.

روز

تاریخ

ارتقا

از ساعت 08:00 الی 12:00

مدرس

کد

تاریخ امتحان

ارتقا

از ساعت 16:00 الی 20:00

مدرس

کد

تاریخ امتحان

سه شنبه

1396/02/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

1396/02/13

 

 

 

 

 

سه به دو

مصالح و فن اوری های نو.ین ساخت گروه 1

مهندس خاتمی

961

1396/02/26

پنجشنبه

1396/02/14

سه به دو

بکارگیری استانداردها در معماری گروه 2

خانم مهندس مهاجر

962

1396/03/07

سه به دو

بکارگیری استانداردها در معماری گروه 1

مهندس مومن آبادی

961

1396/02/30

 

 

 

 

 

سه به دو

معماری پایدار و وروش های صرفه جویی انرژی گروه 2

دکتر مداحی

962

1396/02/31

جمعه

1396/02/15

سه به دو

معماری پایدار و وروش های صرفه جویی انرژی گروه 2

دکتر مداحی

962

1396/02/31

سه به دو

مصالح و فن اوری های نو.ین ساخت  گروه 1

مهندس خاتمی

961

1396/02/26

سه به دو

بکارگیری استانداردها در معماری گروه 1

مهندس مومن آبادی

961

1396/02/30

 

 

 

 

 

شنبه

1396/02/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

1396/02/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

1396/02/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

1396/02/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

1396/02/20

 

 

 

 

 

سه به دو

مصالح و فن اوری های نو.ین ساخت گروه 1

مهندس خاتمی

961

1396/02/26

پنجشنبه

1396/02/21

سه به دو

بکارگیری استانداردها در معماری گروه 2

خانم مهندس مهاجر

962

1396/03/07

سه به دو

بکارگیری استانداردها در معماری گروه 1

مهندس مومن آبادی

961

1396/02/30

 

 

 

 

 

سه به دو

معماری پایدار و وروش های صرفه جویی انرژی گروه 2

دکتر مداحی

962

1396/02/31

جمعه

1396/02/22

سه به دو

معماری پایدار و وروش های صرفه جویی انرژی گروه 2

دکتر مداحی

962

1396/02/31

سه به دو

مصالح و فن اوری های نو.ین ساخت  گروه 1

مهندس خاتمی

961

1396/02/26

سه به دو

بکارگیری استانداردها در معماری گروه 1

مهندس مومن آبادی

961

1396/02/30

سه به دو

مصالح و فن اوری های نو.ین ساخت  گروه 2

مهندس احمدی

962

1396/03/09

شنبه

1396/02/23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

1396/02/24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

1396/02/25

 

 

 

 

 

سه به دو

معماری پایدار و وروش های صرفه جویی انرژی گروه 1

مهندس مستشاری

961

1396/03/08

سه شنبه

1396/02/26

 

 

 

 

 

سه به دو

معماری پایدار و وروش های صرفه جویی انرژی گروه 1

مهندس مستشاری

961

1396/03/08

چهارشنبه

1396/02/27

 

 

 

 

 

سه به دو

معماری پایدار و وروش های صرفه جویی انرژی گروه 1

مهندس مستشاری

961

1396/03/08

پنجشنبه

1396/02/28

سه به دو

بکارگیری استانداردها در معماری گروه 2

خانم مهندس مهاجر

962

1396/03/07

سه به دو

معماری پایدار و وروش های صرفه جویی انرژی گروه 1

مهندس مستشاری

961

1396/03/08

 

 

 

 

 

سه به دو

مصالح و فن اوری های نو.ین ساخت  گروه 2

مهندس احمدی

962

1396/03/09

جمعه

1396/02/29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1396/02/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

1396/02/31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

1396/03/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

1396/03/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

1396/03/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

1396/03/04

سه به دو

بکارگیری استانداردها در معماری گروه 2

خانم مهندس مهاجر

962

1396/03/07

سه به دو

مصالح و فن اوری های نو.ین ساخت  گروه 2

مهندس احمدی

962

1396/03/09

جمعه

1396/03/05

سه به دو

مصالح و فن اوری های نو.ین ساخت  گروه 2

مهندس احمدی

962

1396/03/09

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاس های ارتقای پایه نظارت و طراحی گروه مکانیک

دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي، طبقه اول گروه عمرانتلفن 8806020 3
توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود در صورت عدم وجود نام خود در ليست با تلفن 37015415 تماس حاصل نمائيد.

روز

تاریخ

ارتقا

از ساعت 08:00 الی 12:00

مدرس

کد

تاریخ امتحان

ارتقا

از ساعت 16:00 الی 20:00

مدرس

کد

تاریخ امتحان

چهارشنبه

1396/02/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

1396/02/14

سه به دو

تأسیسات بهداشتی

مهندس محدث

961

1396/03/03

سه به دو

اصول کنترل و بازرسی تأسیسات مکانیکی

مهندس قاسمی

961

1396/02/27

جمعه

1396/02/15

سه به دو

تأسیسات بهداشتی

مهندس محدث

961

1396/03/03

سه به دو

اصول کنترل و بازرسی تأسیسات مکانیکی

مهندس قاسمی

961

1396/02/27

شنبه

1396/02/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

1396/02/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

1396/02/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

1396/02/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

1396/02/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

1396/02/21

سه به دو

تأسیسات بهداشتی

مهندس محدث

961

1396/03/03

سه به دو

اصول کنترل و بازرسی تأسیسات مکانیکی

مهندس قاسمی

961

1396/02/27

جمعه

1396/02/22

سه به دو

تأسیسات بهداشتی

مهندس محدث

961

1396/03/03

سه به دو

اصول کنترل و بازرسی تأسیسات مکانیکی

مهندس قاسمی

961

1396/02/27

شنبه

1396/02/23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

1396/02/24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

1396/02/25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

1396/02/26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

1396/02/27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

1396/02/28

 

 

 

 

 

سه به دو

تأسیسات گرمایی

مهندس محدث

961

1396/03/11

جمعه

1396/02/29

 

 

 

 

 

سه به دو

تأسیسات گرمایی

مهندس محدث

961

1396/03/11

شنبه

1396/02/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

1396/02/31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

1396/03/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

1396/03/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

1396/03/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

1396/03/04

 

 

 

 

 

سه به دو

تأسیسات گرمایی

مهندس محدث

961

1396/03/11

جمعه

1396/03/05

 

 

 

 

 

سه به دو

تأسیسات گرمایی

مهندس محدث

961

1396/03/11

  

 برنامه کلاس های ارتقای پایه نظارت و طراحی گروه برق

 

محل برگزاری: دانشگاه صنعتي سجاد- بلوار امامت-انتهاي امامت  64 (بلوار جلال آل احمد شمالي، جلال 64) تلفن 36029000
توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو كنيد. دقت شود در صورت عدم وجود نام خود در ليست با تلفن 37015415 تماس حاصل نمائيد.

روز

تاریخ

ارتقا

از ساعت 08:00 الی 12:00

مدرس

کد

تاریخ امتحان

ارتقا

از ساعت 16:00 الی 20:00

مدرس

کد

تاریخ امتحان

دوشنبه

1396/02/11

                   

سه شنبه

1396/02/12

         

سه به دو

آسانسور و پله برقی

مهندس حسنی

961

1396/02/25

چهارشنبه

1396/02/13

         

دو به یک

تأسیسات برقی ساختمان های بلند

دکتر موسوی تقی آبادی

961

1396/02/24

پنجشنبه

1396/02/14

         

-

ساختمان های هوشمند

مهندس طلوع خیامی

961

1396/03/02

         

سه به دو

آسانسور و پله برقی

مهندس حسنی

961

1396/02/25

جمعه

1396/02/15

-

ساختمان های هوشمند

مهندس طلوع خیامی

961

1396/03/02

دو به يک

تأسیسات برقی ساختمان های بلند

دکتر موسوی تقی آبادی

961

1396/02/24

شنبه

1396/02/16

                   

يكشنبه

1396/02/17

                   

دوشنبه

1396/02/18

                   

سه شنبه

1396/02/19

         

دو به یک

تأسیسات برقی ساختمان های بلند

دکتر موسوی تقی آبادی

961

1396/02/24

چهارشنبه

1396/02/20

         

دو به یک

تأسیسات برقی ساختمان های بلند

دکتر موسوی تقی آبادی

961

1396/02/24

پنجشنبه

1396/02/21

         

سه به دو

آسانسور و پله برقی

مهندس حسنی

961

1396/02/25

         

-

ساختمان های هوشمند

مهندس طلوع خیامی

961

1396/03/02

جمعه

1396/02/22

-

ساختمان های هوشمند

مهندس طلوع خیامی

961

1396/03/02

سه به دو

آسانسور و پله برقی

مهندس حسنی

961

1396/02/25

 ٠٩:٥٨ - شنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٦    /    عدد : ٧٥٦    /    تعداد نمایش : ٧٣٧٥


کاربر مهمان
1396/03/02 14:59
0
0
باسلام.ایا گذراندن دروس ارتقا پایه را جهت تمدید پروانه اشتغال نیز میتوان استفاده نمود؟

خير


کاربر مهمان
1396/02/19 11:54
0
0
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خواهشمند است مانند دوره های زمستان پارسال برخی دوره ها را فقط جمعه صبح برگزار کنید تا امکان شرکت برای همه فراهم باشد
کاربر مهمان
1396/02/18 14:10
0
0
با سلام راستش فراموش کردم سایت رو نگاه کنم که کلاسها کی شروع میشه الان که تصادفا نگاه کردم 50درصد کلاسها گذشته آیا میشه بقیه کلاسها رو شرکت کرد؟ آیا با همان ثبت نام میشه مرحله بعدی در کلاسها شرکت کرد؟

با شماره 37015415 تماس حاصل نماييد


کاربر مهمان
1396/02/15 14:3
0
0
با سلام. با توجه به اینکه فرصت ثبت نام در این دوره از کلاس ها را نداشتم، دوره بعدی ارتقا پایه برای سه به دو مکانیک تقریبا در چه تاریخی برگذار خواهد شد؟

دوره بعدي ارتقا پايه در تابستان مي باشد


کاربر مهمان
1396/02/14 0:40
0
0
سلام- آیادرس مباني گودبرداري سازه هاي نگهبان گروه 1 در سالن اجتماعات دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي ساعت 13 در تارخ 15و16 اردیبهشت برگذار میشه ؟

3-دروس مباني گودبرداري سازه هاي نگهبان گروه 1و2 و قالب بندي و قالب برداري گروه 1و2 در سالن اجتماعات دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي ساعت 13 برگزار مي گردد تاريخ امتحان در جدول مربوط به همان درس ذکر شده است


کاربر مهمان
1396/02/13 14:17
0
2
با عرض سلام ، آیا امکان ثبت نام هنوز برای کلاس های ارتقا پایه 3 به 2 نظارت عمران وجود دارد؟

با شماره 37015415 تماس حاصل نماييد


کاربر مهمان
1396/02/12 11:5
0
0
باسلام٬زمان ثبت نام ارتقا پایه فصل تابستان کی هست آیا اطلاع رسانی میشه واز طریق سایت باید ثبت نام کرد؟

جهت ثبت نام با شماره 37015415 تماس حاصل فرماييد


کاربر مهمان
1396/02/12 10:20
0
0
سلام،بنده عضو نظام مهندسی خراسان شمالی هستم آیا می تونم در کلاسهای ارتقا 2 به 1 عمران و 3به 2 ترافیک خراسان رضوی شرکت کنم و در خراسان شمالی ارتقا پایه بگیرم؟

با شماره 37015415 تماس حاصل فرماييد


کاربر مهمان
1396/02/11 12:34
0
0
با سلام. برای ارتقاء پایه مکانیک 3 به 2 در ابتدای فروردین 96 ثبت نام کرده ام ولی در لیست اسمم نیست ... مراجعه هم که کردم میگویند شما شرکت کن در کلاسها مشکلی نیست.....!!!!!!!
کاربر مهمان
1396/02/10 10:50
0
0
با سلام.5سال از پایه 3 نظارت محاسبه عمران پروانه ام میگذره ولی تمدیدش نکردم میتونم در کلاس های ارتقاء پایه شرکت کنم؟

بلي


کاربر مهمان
1396/02/07 15:2
0
3
سلام چرا دوره دو به یک نظارت عمران نیستش توی لیست متقاضی که داره واینکه چطور میتونم برا دوبه یک نظارت واجرا (عمران)ثبت نام کنم؟

جهت ثبت نام در دوره هاي ارتقا به آموزش سازمان مراجعه نماييد


کاربر مهمان
1396/02/07 12:28
1
0
برنامه کلاس ارتقا اجرا ۳ به ۲ درس ماشین آلات کجا درج شده من تمام ۶ کلاس رو ثبت نام کردم

با شماره 37015415 تماس حاصل فرماييد


کاربر مهمان
1396/02/06 18:42
0
1
سلام برنامه ارتقا پایه محاسبات 2به 1 کی اعلام میشود

با شماره 37015415 تماس حاصل فرماييد و در کلاسهاي مربوطه ثبت نام نماييد


کاربر مهمان
1396/02/06 13:31
0
0
با سلام جهت ارتقا پایه لزوما باید در کلاسهایی که جهت ارتقا برگزار میشود شرکت کرد یا گذراندن سمینارهایی که امتیاز تمدید برای رشته موردنظر دارد کفایت میکند ممنون

خير


کاربر مهمان
1396/02/06 11:55
0
1
با سلام.آیا امکان اضافه کردن نفر جدید برای لیست کلاسهای بهر وجود داره؟از کدوم قسمت سایت میتونم زمان ثبت نام کلاسهای ارتقا پایه رو ببینم؟

با شماره 37015415 تماس حاصل نماييد


کاربر مهمان
1396/02/04 11:38
0
1
باسلام زمان کلاس های 2به 1 نظارت واجرا عمران رالطفامشخص کنید.

نسبت به ثبت نام در واحد آموزش سازمان اقدام نماييد تا در صورت به حد نصاب کلاس هاي مربوطه تشکيل گردد


کاربر مهمان
1396/02/04 8:7
0
3
2 به 1 مکانیک چی شد پس؟

در کلاسهاي دوره بهار برگزار نمي گردد


کاربر مهمان
1396/02/02 14:56
0
0
با سلام،امکان ثبت نام برای کلاس ساختمان های هوشمند رشته برق وجود دارد؟

با آموزش سازمان به شماره 37015415 تماس حاصل نماييد


کاربر مهمان
1396/02/02 12:5
0
0
چرا رو درسها کلیک می کنیم باز نمیشه؟

مشکلي وجود ندارد. کدام درس مد نظر مي باشد تا مجدد بررسي گردد


کاربر مهمان
1396/02/02 11:56
0
1
سلام لطفا در خصوص ارتقاء پایه محاسبات سه به دو هم اظهار نظر کنید آیا در فصل بهار دوره ای برگزار می شود؟

اين دوره فعال مي باشد دوره ارتقا پايه محاسبات 3به2 رشته عمران با عنوان ويرايش چهارم آيين نامه زلزله تلفن ثبت نام :05138430403


کاربر مهمان
1396/02/02 10:38
2
9
باسلام.برای دوبه یک مکانیک نداریم؟
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: