صفحه اصلي > سایت > اطلاعیه ها 
 


  چاپ        ارسال به دوست

توضیحات و سوالات مربوط به طرح ارجاع کار نظارت

توضیحات و سوالات مربوط به طرح ارجاع کار نظارت

 بسمه تعالی

سوال 1: آیا  میتوان  نوبت مهندسین را در صف ، مشاهده و زمان ارجاع کار را مشخص نمود؟

در خصوص سوال فوق موارد زیر قابل توجه می باشد

1-   امتیاز هر فرد بر اساس دو عامل زیر تعیین میشود:

الف : نسبت  ظرفیت خالی مهندس  به  حداکثر  ظرفیت مهندس ( تابع پایه پروانه اشتغال نظارت)

ب : نسبت  ظرفیت خالی کل اعضای تشکلی که مهندس عضو آن است  به کل ظرفیت خالی  تمامی مهندسین عضو همان تشکل

لذا هر گونه تغییری اعم از  آزاد سازی و یا کسر ظرفیت  طراحی  و نظارت و همچنین خروج هریک از اعضا از تشکل و یا ورود یک عضو جدید به تشکلی که مهندس عضو آن است به صورت online   بر روی امتیاز تمامی مهندسین عضو تشکل موثر خواهد بود و لذا  امتیاز هر  مهندس عدد ثابتی نبوده و در بازه های  زمانی مختلف ممکن است این امتیاز افزایش یا کاهش یابد(حتی در صورتیکه ظرفیت خالی خود مهندس ، هیچ تغییری نداشته باشد ).

2-    نوبت هر فرد در صف که مشخص مینماید چند نفر جلوتر از آن فرد در صف حضور دارند نیز ثابت نمیباشد زیرا در هر لحظه و با ارجاع کار به مهندسین در یک پرونده و یا تغییر در امتیاز افراد حاضر در صف (بر اساس آنچه در فوق توضیح داده شد)، نوبت افراد در صف نیز تغییر مینماید و ممکن است مثلا در شروع کار در ابتدای صبح ، یک نفر نوبت دوم را داشته باشد و تصور نماید که پس از ارجاع اولین کار ، نوبت وی خواهد رسید ولی بدلیل آزاد سازی ظرفیت طراحی و یا نظارت سایر افرادی که ابتدای صبح عقب تر بوده اند ، امتیاز آنان افزایش یابد و از وی جلوتر قرار گیرند و یا ممکن است یک یا چند نفر از افراد عضو تشکل( که مهندس مورد نظر، عضو آن است ) در همان روز صبح ، کار طراحی و یا نظارت بپذیرند و طبعا ظرفیت خالی آنان کاهش می یابد وامتیازشان نیزکاهش خواهد یافت ، از آنجا که امتیاز هر فرد تابعی از امتیاز سایر اعضای تشکل  میباشد، لذا امتیاز فردی که در ابتدای صبح ، نفر دوم صف بوده ، همزمان با پذیرش کار توسط دیگر اعضای تشکل ، کاهش می یابد و بر این اساس، نوبت وی در صف نیز تغییر خواهد یافت.

3-   تغییر امتیاز مستمر مهندسین ، عامل دیگری است که موجب تغییر در نوبت و موقعیت هر فرد در صف میشود ، به این ترتیب که چون آزاد سازی ظرفیت و یا پذیرش کار جدید موجب تغییر امتیاز  مهندسین میشود ، در هر لحظه موقعیت افراد در صف تغییراتی خواهد داشت ( نرم افزار به صورت  online  از بانک اطلاعاتی  شهرداری ، اطلاعات مربوط به این تغییرات را دریافت و امتیاز ها را مجددا محاسبه  می کند ) و بدین ترتیب حتی با فرض عدم تغییر در امتیاز مهندس ، ممکن است  امتیازسایر مهندسین در صف تغییر یابد و این تغییر ، باعث جابجا شدن افراد در صف و تغییر نوبت مهندسین حاضر درصف میگردد.( چون افراد دیگر امتیازشان بیشتر یا کمتر می شود)

4-    یکی دیگر از موضوعات که عامل تغییر نوبت در صف میشود ، متفاوت بودن  افراد واجد شرایط  برای یک پروژه در مقایسه با پروژه دیگر است ، توضیح اینکه ایجاد صف  وتعیین نفر اول صف ( توسط نرم افزار) وقتی انجام می شود که پروژه ای برای انتخاب مهندسین ناظر تعریف شود . در این حالت چون  افراد انتخابی توسط سیستم برای حضور در صف ، متناسب با نوع پروژه خواهد بود ( با در نظر گرفتن صلاحیت و ظرفیت مورد نیاز پروژه و شرایط اعلام شده توسط مهندسین ) لذا ممکن است برای هر پرونده ، تعدادی از صف خارج یا به صف اضافه  شوند.  مثلا پروژه ای که صلاحیت پایه یک را طلب  می کند، نرم افزار فقط مهندسین پایه یک را در صف قرار میدهد و نفر اول را  بر اساس بیشترین امتیاز مهندسین پایه یک انتخاب  می کند ولی اگر پروژه به مهندسین پایه  دو  و یا سه هم قابل ارجاع باشد ، تمامی مهندسین  پایه های 1،2،3 در صف قرار میگیرند و لذا ممکن است یک نفر مهندس پایه یک دارای بالاترین امتیاز در بین مهندسین هم پایه خود باشد ولی امتیازش نسبت به امتیاز مهندسین پایه دو و سه کمتر باشد و لذا تابع پروژه و اینکه مهندسین با چه پایه هایی در صف حضور دارند ، نوبت فرد در صف آن پروژه  نیز متفاوت خواهد بود.

5-    موضوع دیگری که نوبت و موقعیت هر مهندس درصف را تغییر میدهد ، تغییر در تعداد افرادی است که با توجه به نوع پروژه درصف حاضر میشوند . خاطر نشان میسازد که در فراخوان اولیه از مهندسین خواسته شده که اگر محدودیتهایی برای ارجاع کار به آنان باید در نظر گرفته شود آنرا مشخص نمایند ( محدودیت هایی نظیر  حداقل متراژ،  حداکثر تعداد طبقات زیرزمین ، موقعیت پروژه و منطقه شهرداری و ... ). این شرایط که توسط مهندسین اعلام شده ، موجب میشود که  تعداد افرادی که دارای شرایط لازم برای حضور در صف باشند ( با توجه به شرایط پروژه ) تغییر یابند ولذا نوبت افراد با توجه به تغییر پروژه نیز تغییر می یابد.

نتیجه اینکه با توجه به شرایط پروژه وصلاحیتهای مورد نیاز و محدودیتهای تعیین شده توسط مهندسین در خود اظهاری ، برای هر پروژه ، یک صف منحصر به همان پروژه تشکیل میشود و نمی توان به طور کلی و مستقل از شرایط یک پروژه، نوبت و موقعیت افراد در صف را تعیین نمود.

سوال 2 :  آیا  میتوان تاریخ تقریبی نوبت ارجاع کار به  مهندسین را اعلام نمود؟

 از آنجا که حجم تقاضا و میزان کار و نوع پروژه ها در شرایط حاضر و بعلت رکود بسیار شدید موجود ،  قابل پیش بینی نیست ، لذا نمیتوان به افراد اعلام نمود که در چه زمانی نوبت ارجاع کار به آنان فرا میرسد . همانگونه که در گزارشات آماری آمده است به دلیل کاهش شدید صدور پروانه ، میزان برآوردهای قبلی برای ارجاع کار متاسفانه در  ماه های گذشته محقق نشده است و تقاضای پروانه با مقادیر مورد انتظار که در زمان شروع طرح ارجاع نظارت مطرح بود ، انحراف زیادی  داشته است . برآورد تقاضای پروانه  از نظر گروه ساختمانی نیز  قابل تخمین  نیست (متوسط زیر بنا در 5 ماه گذشته  که در طرح ارجاع نظارت اقدام شده ، حدود 750 مترمربع بوده ) و این  عدد غیر متعارفی نسبت به سنوات گذشته می باشد.

 سوال3 :  به چه افرادی تا کنون از طریق طرح ارجاع نظارت کار ارجاع شده است ؟

جدول اطلاعات مربوط به کارهای ارجاع شده از شروع طرح تا کنون ، شامل اسامی مهندسان ناظر به همراه مشخصات پروژه ، بر روی سایت سازمان قرار گرفته است

سوال 4 : در شبکه های اجتماعی ، برخی ابهامات و شايعات در مورد سوء استفاده افرادي مبني بر پرداخت پول و ارجاع خارج از سيستم  اعلام میشود ، مدیریت طرح ارجاع بعهده چه کسانی است و  نظارت بر اجرای طرح ، توسط چه افرادی انجام میشود ؟

به اطلاع همكاران محترم مي‌رساند مديريت طرح ارجاع ،گزارشات رسيده را بررسي مي‌نمايند و تا كنون حتي يك مورد از موضوعات مطرح شده هم به عنوان تخلف مطرح نبوده و عمدتا يا از ريشه شايعه بوده و يا اينكه از خلا اطلاعاتي مالكين، بعضي از افراد سودجو، سوء استفاده كرده و مواردي كه طبق روال قابل انجام است را به عنوان دور زدن طرح ارجاع مطرح و احتمالا سودجويي نموده اند. با توجه به مصوبه هیات مدیره محترم سازمان ، یک تیم 8 نفره بعنوان کمیته راهبردی طرح ارجاع تعیین شده اند که موضوعات کلی و سیاستهای اصلی را تعیین میکنند . ضمن اینکه بررسی موضوعات خاص در کمیته تنیسق مطرح و در اینگونه موارد  بر اساس تصمیمات جمعی  اقدام میشود.

سوال 5 : تا کنون چه تغییراتی در روش اجرای طرح بوجود آمده است؟

با توجه به برنامه ریزی های اولیه ، قرار بوده که طرح ارجاع بصورت مرحله ای انجام شود و لذا بر این مبنا و  از ابتدای شروع ارجاع تاکنون  برخی تغییرات در روش اجرای کار داده شده است ، علاوه بر این و  به دلیل مشاهده برخی مشکلات و ایرادات اجرایی در جریان کار ، پاره ای تغییرات ( با اخذ مصوبات کمیته راهبردی طرح ارجاع وتایید هیئت مدیره محترم سازمان ) در روش ارجاع نظارت داده شده است  ،  اهم این تغییرات به شرح زیر می باشد .

    پروانه هایی که دارای متراژ زیر بنای کمتر از 300 متر مربع باشند ، مالک می تواند درخواست نماید که مهندسین ناظر از دفتری که طراحی پروژه را پذیرفته است، انتخاب گردند..

  در صورتیکه عملکرد مهندسین ناظر قبلی پروژه  توسط نظارت عالیه سازمان تایید شود ( عدم وجود ایرادات فنی و عدم تخلف از ضوابط در پروژه و یا ارائه گزارشات به موقع به سازمان و.... ) و در صورت حضور و موافقت مهندسین ناظر قبلی و در صورت وجود ظرفیت و صلاحیت ، انتخاب مهندسین ناظر برای توسعه بنا و یا اصلاح پروانه ، میتواند با استفاده از همان  مهندسین  قبلی  انجام شود. در این نوع از پرونده ها ، دریافت حق الزحمه نظارت و پرداخت تدریجی به مهندسین ، مشابه با سایر پرونده ها و بر اساس شیوه جاری در طرح ارجاع انجام میگردد.

ب : در صورتیکه مهندسین قبلی دارای صلاحیت و یا ظرفیت لازم نباشند و یا آمادگی و شرایط انجام کار را نداشته باشند ، به منظور حفظ انسجام تیم نظارتی و جلوگیری از بروز مشکلات ( به علت ناهماهنگی احتمالی بین ناظرین ) مهندسین واجد شرایطی که توسط دفتر یا شرکت مسئول نظارت معرفی شوند بعنوان مهندس ناظر انتخاب  میگردند

    اگر مهندس ناظری  از قبول پرونده ارجاعی خودداری نموده و انصراف دهد به مدت شش ماه از ارجاع پرونده نظارت به ایشان خودداری خواهد شد .( مهندسینی که به هردلیل مدتی آمادگی پذیرش کار نظارت را ندارند، باید کتبا و با تکمیل فرم انصراف از نظارت ،  موضوع را به مدیریت طرح ارجاع اطلاع  دهند تا مشمول جریمه فوق نشوند).

    نحوه تقسیم حق الزحمه نظارت به تشکل ها و مهندسین ناظر و ناظر هماهنگ کننده به صورت زیر می باشد:

 الف : در صورتیکه مهندس ناظر انتخابی ، عضو دفتر و یا شرکت باشد ، بالاسری سهم دفتر یا شرکت بصورت علی الحساب به میزان  15%  حق الزحمه نظارت  به حساب اعلام شده از طرف دفتر یا شرکت واریز میگردد و لازم به تأکید است که برداشت این وجه ، بصورت علی الحساب میباشد و تعیین سهم قطعی دفتر یا شرکت ، بر اساس توافقنامه داخلی بین اعضای تشکلها خواهد بود و در صورتیکه درصد متفاوتی برای بالاسری (کمتر یا بیشتر از 15 درصد) مورد توافق اعضای یک تشکل بوده باشد ، می بایست این ما به التفاوت را خودشان با  تبادل وجه ، تسویه حساب نمایند( در صورتیکه مهندسین انتخابی عضو تشکل نباشند ، 15 درصد بالاسری به خود مهندس پرداخت میشود ) . 

ب: حق الزحمه مهندسین ناظرو ناظر هماهنگ کننده پس از کسر موارد فوق به حساب اعلام شده از طرف آنان واریز می گردد مراحل و درصد قابل برداشت از این حساب به شرح زیر می باشد.

         قسط اول : 70 درصد مبلغ واریز شده به حساب مهندس ناظر پس از درج مهر سبز قابل برداشت خواهد بود.

         قسط دوم : 15 درصد مبلغ واریز شده به حساب مهندس ناظر پس از پایانکار سفت کاری و صدور گواهی مربوطه از طرف شهرداری و یا سپری شدن 50 درصد مدت ثبت کار در ظرفیت نظارت.

         قسط سوم : 15 درصد مبلغ واریز شده به حساب مهندس ناظر پس از صدور پایانکار بهره برداری و یا سپری شدن کامل مدت ثبت کار در ظرفیت نظارت.

توضیح : مدت ثبت کار در ظرفیت نظارت برای پروانه ها با توجه به گروه ساختمانی به شرح زیر می باشد.

گروه ساختمانی

الف

ب

ج

د

مدت نظارت (سال)

2

2

3

4

 

توضیح : (در حال حاضر با توجه به محدودیتهای موجود در نظام اداری و بانکی که انجام برخی از اقدامات لزوماً باید به صورت دستی انجام شود لذا انجام عملیات بانکی برای آزادسازی و برداشت قسط اول ممکن است تا دو هفته پس از مهر سبز زمان نیاز داشته باشد).

اطلاعات تکمیلی و پاسخ سوالات مهندسین محترم  به طور مستمر از طریق همین قسمت به آگاهی می رسد.

 


١٤:١٧ - دوشنبه ٣ اسفند ١٣٩٤    /    عدد : ٣٨    /    تعداد نمایش : ٨٢٧٢


کاربر مهمان
1395/10/25 19:56
2
0
سلام چرا مهندس ناظري با رزومه قوي نميتواند نظارت ساختمان تحت مالكيت خودرا خارج از طرح اجرا بر عهده گيرد و متحمل هزينه هاي سر سام آور آن گردد؟

طبق مبحث 2 مقررات ملي مالک ساختمان نمي تواند ناظر ساختمان خود باشد.


کاربر مهمان
1395/04/27 10:26
0
5
با سلام و احترام چرا به قانون طرح ارجاع برای زیر 300 متر عمل نمیشه؟ دو ماهه که تسویه حساب مهندس شده با دفاتر و تخفیف هم شده مثل قبل. لطفا کاری کنین که خود سازمان پول مهندس رو واریز کنه. اگه میشه طراحی رو هم سازمان واریز کنه به حساب مهندس. با تشکر
کاربر مهمان
1395/02/25 21:43
0
2
لطفاً تغییراتی را که از ابتدای سال 95 اعمال شده است را مشخص نمائید. (از جمله خروج کارهای زیر 300متر از طرح ارجاع که سال گذشته 100متر بوده است)

لطفا از آدرس زیر بازدید نمایید http://nezammohandesi.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=134&newsview=38


نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: