صفحه اصلي > معرفی سازمان > هیات مدیره 
 

مهندس حسين کامران ديسفاني

سمت :رئیس سازمان

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : کارشناسی

 

مهندس فریدون بهلول خیبری

سمت : نائب رئیس اول

رشته تحصيلی : برق

مدرک تحصیلی :کارشناسي

 

bohlool.jpg

مهندس احمد اسدي

سمت : نائب رئیس دوم

رشته تحصيلی : نقشه برداري

مدرک تحصیلی : کارشناسی

asadi.jpg

مهندس بهروز پیراسته

سمت : دبیر

رشته تحصيلی : معماری

مدرک تحصیلی : كارشناسى ارشد

asadi.jpg

مهندس رضا بشیر

سمت : خزانه دار

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : کارشناسی

rezabashir.jpg

مهندس رامین آهوی

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : ترافیک

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد

ahooy.jpg

مهندس علی سیفی

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : كارشناسي

totonchi.jpg

مهندس مجيد توتونچي

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : كارشناسي

kamran.jpg

مهندس حسن پورحسینی

سمت : عضو اصلی

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : كارشناسى ارشد

poor%20hoseyni.jpg

دکتر آناهیتا زنده دلان

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : معماری

مدرک تحصیلی : دکترا

zendedelan.jpg

دکتر سيد مجيد مزيناني

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : برق

مدرک تحصیلی : دکترا

mazinani.jpg

مهندس احسان قاسمیان

سمت :عضو اصلی

رشته تحصيلی : معماری

مدرک تحصیلی : كارشناسى ارشد

ghasemian.jpg

دکتر لادن عبادي

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : نقشه برداري

مدرک تحصیلی : دکترا


مهندس اردشير فرشيديان فر

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : مكانيك

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد

farshidianfar.jpg

مهندس ناصر محسنی

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : شهرسازی

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد

nasermohseni.jpg

مهندس حمید اخوان

سمت : عضو علي البدل

رشته تحصيلی : معماری

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد

hamidakhavan.jpg

مهندس سیدمحمدرضا موسوی تقی آبادی

سمت : عضو علي البدل

رشته تحصيلی : برق

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد

mosavit.jpg

مهندس رضا ایرانی

سمت : عضو علي البدل

رشته تحصيلی : مکانیک

مدرک تحصیلی : كارشناسى

irani.jpg

مهندس سینا صبری

سمت : عضو علي البدل

رشته تحصيلی : شهرسازی

مدرک تحصیلی : كارشناسى ارشد

sabri.jpg

دکتر سیدعلی صحاف

سمت : عضو علي البدل

رشته تحصيلی : ترافیک

مدرک تحصیلی : دکترا

sahaf.jpg

 

 

 

 

خلاصه اي از مصوبات هيات مديره دوره پنجم ( از تاريخ 30/6/88 تا 22/12/88)

 

گزارش اهم مصوبات هيات مديره در شش ماه اول سال 1389

 

گزارش اهم مصوبات هيات مديره و هيات رئيسه(ابتداي دوره پنجم مهرماه )تا پايان سال 1390

 

خلاصه مصوبات هیات مدیره در سال 91

 

خلاصه مصوبات هیات مدیره در سال 92

 

خلاصه مصوبات هیات مدیره در سال 93