صفحه اصلي > معرفی سازمان > هیات مدیره 
 

 

 

معرفي اعضاي هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي

اعضاي اصلي (به ترتيب حروف الفبا):

آقای مهندس امیر هوشنگ انصاری

رشته تحصیلی : عمران 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد - دانشجوی دکتری

mazinani.jpgآقای مهندس رضا ایرانی

رشته تحصیلی : مکانیک

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 

sahaf.jpg


آقای مهندس حسن جامی الاحمدی

رشته تحصیلی : عمران

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد - دانشجوی دکتری

ahooy.jpg


آقای مهندس کامران جنتی پور

رشته تحصیلی : معماری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

poor%20hoseyni.jpg


آقای مهندس جعفر حسین پور

رشته تحصیلی : نقشه برداری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

zendedelan.jpg


آقای مهندس مصطفی رضوی

رشته تحصیلی : عمران

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد -دانشجوی دکتری

totonchi.jpg


خانم مهندس زهرا زمانی

رشته تحصیلی : معماری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 

kamran.jpg


آقای مهندس محمد حسین شرکاء

رشته تحصیلی : عمران

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد


آقای دکتر حمید کاظمی

رشته تحصیلی : عمران

مدرک تحصیلی : دکتری

farshidianfar.jpg


آقای دکتر مجید مزینانی

رشته تحصیلی : برق

مدرک تحصیلی : دکتری


آقای دکتر داریوش معظمی

رشته تحصیلی : ترافیک

مدرک تحصیلی : دکتری

asadi.jpg


آقای مهندس علی مقدم آریایی

رشته تحصیلی : شهرسازی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد - دانشجوی دکتری

ghasemian.jpg


آقای دکتر محمدرضا موسوی تقی آبادی

رشته تحصیلی : برق

مدرک تحصیلی : دکتری

bohlool.jpg


آقای دکتر مزدا نوبری

رشته تحصیلی : معماری

مدرک تحصیلی : دکتری

asadi.jpg


آقای مهندس هدایت اله هاشمی نسب

رشته تحصیلی : عمران

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

nasermohseni.jpg

 

اعضای علی البدل (به ترتيب حروف الفبا):

آقای مهندس احمد اسدی

رشته تحصیلی : نقشه برداری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

mosavit.jpg

 

آقای مهندس فریدون بهلول خیبری

رشته تحصیلی : برق

مدرک تحصیلی : کارشناسی

sabri.jpg

 

آقای دکتر علی صحاف

رشته تحصیلی : ترافیک

مدرک تحصیلی : دکتری

irani.jpg

 

آقای مهندس ناصر محسنی

رشته تحصیلی : شهرسازی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

hamidakhavan.jpg

 

خانم مهندس ترانه مهاجر

رشته تحصیلی : معماری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

nasermohseni.jpg

 

 

خلاصه ای از مصوبات هيات مديره دوره پنجم ( از تاريخ 1388/06/30 تا 1388/12/22)

گزارش اهم مصوبات هيات مديره در شش ماه اول سال 1389

گزارش اهم مصوبات هيات مديره و هيات رئيسه(ابتداي دوره پنجم مهرماه )تا پايان سال 1390

خلاصه مصوبات هیات مدیره در سال 91

خلاصه مصوبات هیات مدیره در سال 92

خلاصه مصوبات هیات مدیره در سال 93