صفحه اصلي > معرفی سازمان > هیات رئیسه 
 

آقای مهندس محمد حسين شرکاء

سمت : رئيس سازمان

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

 

آقای دکتر حمید کاظمی 

سمت : نائب رئيس اول

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : دکتری

bohlool.jpg

آقای مهندس امیرهوشنگ انصاری

سمت : نائب رئيس دوم

رشته تحصيلی : عمران

مدرک تحصیلی : کارشناسي ارشد - دکتری

bohlool.jpg

خانم مهندس زهرا زمانی
 

سمت : دبير

رشته تحصيلی : معماري

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد

pirasteh.jpg

مهندس رضا بشير
 

سمت : خزانه دار

رشته تحصيلی :عمران

مدرک تحصیلی :کارشناسی

rezabashir.jpg