صفحه اصلي > معرفی سازمان > شورای انتظامی 
 

آقاي محمود رفسنجاني
 

سمت : رئيس

رشته تحصيلي : حقوق

مدرک تحصيلي : كارشناسي 


ataei.jpg

خانم نيکناز کچوئي
 

سمت : نائب رئيس

رشته تحصيلي : معماري

مدرک تحصيلي : کارشناسي ارشد


mohsenin.jpg

آقای دکتر امیر فرهادیان
 

سمت : عضو

رشته تحصيلی : برق

مدرک تحصیلی : دکتری


mohsenin.jpg

آقاي مهندس بهروز پيراسته
 

سمت : عضو

رشته تحصيلي : معماري

مدرک تحصيلي : كارشناسي ارشد


manzelabadi.jpg

آقاي مهندس سيد مجيد فرجامي
 

سمت : عضو 

رشته تحصيلي : عمران

مدرک تحصيلي : كارشناسي