آقای مهندس سید محمدرضا موسوی تقی آبادی

سمت : رئيس

رشته تحصيلی : برق - قدرت

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد


آقای مهندس حسین پور اصغر خمامی

سمت : نائب رئيس

رشته تحصيلی : برق - قدرت

مدرک تحصیلی : كارشناسي


آقای دکتر محمد طلوع خیامی

سمت : دبير

رشته تحصيلی : برق - قدرت

مدرک تحصیلی : دکتري


آقای مهندس عباداله کامیاب

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : برق - قدرت

مدرک تحصیلی : دكتری


mazinani.jpg

آقای مهندس  محمدرضا حامد محجوب

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : برق - قدرت

مدرک تحصیلی : دکتری


آقای مهندس سید مهدی اسلامی

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : برق - قدرت

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد


آقای مهندس  مسعود باقرزاده یزدی

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : برق - قدرت

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد


آقای مهندس مهران قاسم پور

سمت : عضو علي البدل

رشته تحصيلی : برق - قدرت

مدرک تحصیلی : كارشناسي


poorm.jpg

آقای مهندس مسعود صالحی پویا

سمت : عضو علي البدل

رشته تحصيلی : برق - قدرت

مدرک تحصیلی : كارشناسي

yekta.jpg

عملکرد گروه تخصصي برق دوره هفتم - شش ماهه اول سال 96

 

 خلاصه گزارشی از اقدامات انجام شده گروه تخصصی برق

1-  برگزاري کارگاه هم اندیشی در تاریخ 19/9/92 ، درخصوص مباحث مرتبط با آسانسورها و پله برقی   در محل سالن اجتماعات سازمان.

2-حضور مهندسان برخی از استان های کشور در تاریخ 20/9/92 در جلسات گروه تخصصی به منظور هم اندیشی و کسب تجربه از سایر گروه های تخصصی استان های تهران، بوشهر و آذربایجان غربی

3- برگزاری روز صنعت برق و روز مهندسی برق در تاریخ 10/2/92 با حضور بیش از 500 نفر از مهندسین برق در محل هتل میثاق و تقدیر از مهندسین و اساتید پیشکسوت در رشته برق

4- برگزاری جلسه مشترک با گروه تخصصی مکانیک، کمیسیون انرژی و محیط زیست در روز صنعت برق

5- برگزاری بازدیدهای دوره ای از خط تولید کارخانجات با تولیدات تخصصی در زمینه برق و حضور عده ای از مهندسین برق در این بازدیدها، همچنین ارائه گزارشی از بازدیدها و درج آن در خبر نامه سازمان

6- همکاری گروه تخصصی برق جهت تدوین سالنامه نظام مهندسی ساختمان

7- پیگیری تعرفه برق توسط اعضاء گروه تخصصی برق

8- شرکت در جلسات شورای مرکزی جهت تهیه دستورالعمل هم بندی ارتینگ ساختمان ها که این دستورالعمل در این دوره آماده گردید.

9- برگزاری آزمون ارتینگ، با توجه به درخواست مهندسین برق که توسط انجمن صنفی مهندسین برق برگزار گردید.

10- تشکیل سمینارهای اعلام حریق توسط انجمن صنفی مهندسین برق  که با پیگیری گروه تخصصی برق منجر به آموزش بیش از 200 نفر از مهندسان در این زمینه شد.

11-  تلاش در جهت تشکیل کارگروه هایی در زمینه تهیه دستورالعمل صاعقه گیر و بکارگیری مجری ذیصلاح برای کارهای برقی

12-انجام اقداماتی در راستای اجرایی شدن مباحث 21 و 22 مقررات ملی ساختمان که در این خصوص در سال 94 با مهندسین خبره تبادل نظر نموده و تجربیات به دست آمده و روش های  اجرایی  طی 22 صفحه  به شورای مرکزی ارسال گردیده است.

13- شرکت در کارگروه تهیه چک لیست های طراحی و نظارت در زمینه تأسیسات برقی ساختمان ها که این چک لیست ها  بزودی آماده و ارائه می گردد.