آقای مهندس  مهدی فروهرنیا

سمت : رئيس

رشته تحصيلی : مكانيك - حرارت و سیالات

مدرک تحصیلی : كارشناسي


آقای مهندس سعید هاشمی دوم فدافن

سمت : نائب رئيس

رشته تحصيلی : مكانيك - حرارت و سیالات

مدرک تحصیلی : كارشناسي


آقای مهندس علیرضا عطاپور مشهد

سمت : دبير

رشته تحصيلی : مكانيك - سیالات

مدرک تحصیلی : كارشناسي


آقای مهندس علی کیانی فر

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : مكانيك

مدرک تحصیلی : دکتری


آقای مهندس  سعید جهانشیری

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : مكانيك - سیالات

مدرک تحصیلی : كارشناسي


آقای مهندس  فضل اله فاضل نیشابور

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : مكانيك - تهویه و تبرید

مدرک تحصیلی : كارشناسي


آقای مهندس  حمیدرضا فتحی

سمت : عضو اصلي

رشته تحصيلی : مكانيك - حرارت و سیالات

مدرک تحصیلی : كارشناسي


آقای مهندس رضا ایرانی

سمت : عضو علي البدل

رشته تحصيلی : مكانيك - حرارت و سیالات

مدرک تحصیلی : كارشناسي


خانم مهندس اعظم خسروجردی

سمت : عضو علي البدل

رشته تحصيلی : مكانيك - حرارت و سیالات

مدرک تحصیلی : كارشناسي

عملکرد گروه تخصصي مکانيک دوره هفتم - شش ماهه اول سال 96

 

خلاصه گزارشی از اقدامات انجام شده گروه تخصصی مکانیک

1-      تعيين نمايندگان گروه مكانيك در كميته ها و كميسيون هاي داخل سازمان

2-      بحث و بررسي در خصوص كميته آموزش و نحوه برگزاري سمينارها و كنفرانس ها

3-      تهيه تقويم آموزشي سال 92

4-      تعيين مدل خطرپذيري شهر مشهد

5-      دعوت از گروه هاي مختلف مرتبط با مهندسين مكانيك جهت هم انديشي و تبادل نظرات

6-      چاپ مقالاتي جهت آگاهي عمومی مردم در زمينه هاي مختلف تأسيساتي در نشريات عمومي شهر

7-      تهيه سي دي هاي سيستم هاي نوين تأسيساتي در برق و مكانيك

8-      اطلاع رساني درخصوص مباحث و مشكلات گاز و حفر دودكش

9-      جلوگيري از ادامه پرونده براي مهندسين مكانيك كه شيوه نامه آب و فاضلاب را نگذرانده اند

10-   ايجاد ارتباط و هماهنگي بين نظارت عاليه، كميسيون فني و گروه تخصصي مكانيك

11-   تشكيل دوره هاي به روز رساني تأسيسات جهت مهندسين مكانيك

12-   ارائه موضوع مبحث 17 به آقاي مهندس فرشيديانفر و مطرح كردن آن در هيأت مديره

13-   تهيه و ارائه پيش نويس آيين نامه آتش نشاني به مراجعين سازمان

14-   در اختيار قرار دادن پيش نويس نگهداري ساختمان به اعضاي گروه و اظهار نظر در آن خصوص

15-   تعيين گروهي از كميته تخصصي مكانيك براي بررسي مباحث كميسيون مقررات ملي

16-   برگزاري جلسه مشترك با گروه تخصصي مكانيك خراسان جنوبي مبني بر درخواست ايشان

17-   تصميم به استفاده از كاردان هاي فني در شهرستان ها با توجه به تأييد و كمبودهاي موجود طي درخواست آنها

18-   ارائه اصلاحيه فرم سرويس آسانسور توسط نماينده گروه به صورت پیش نویس

19-   تعيين نمايندگان گروه در كميته نرم افزار

20-   تهيه چك ليست مبحث 21

21-   تأييد قسمت آسانسور شناسنامه فني و ملكي توسط مراجع كنترل و بازرسي آسانسور و عدم اظهار نظر مهندس ناظر مكانيك

22-   ارائه اصلاحات مبحث نگهداري ساختمان

23-   پيشنهاد برنامه ريزي جهت تحويل دودكش ها توسط كارگروهي خاص

24-   پيشنهاد تشكيل مجدد كميسيون ضوابط آتش نشاني

25-   پيشنهاد بررسي ضوابط ايمني و آتش نشاني به وسيله همه رشته هاي مرتبط

26-   معرفي سه نفر مهندس مكانيك در بررسي بخش آسانسور با توجه به تأثيرگذاري بيشتر مهندسين مكانيك

27-   آموزش بازرس اطفاء حريق و همكاري آنها با يك مهندس جهت استاد شاگردي در اين زمينه

28-   همكاري در برگزاري سمينار پوشش هاي ضد حريق

29-   فعال كردن كميته تدوين آئين نامه آتش نشاني و ادامه بررسي آئين نامه

30-   تعيين اولويت هاي پژوهشي گروه تخصصي مكانيك

31-   بررسي بحث مونيتورينگ دودكش ها

32-   پيشنهاد درج نكات كليدي اجرا در سايت سازمان جهت آشنايي مالكين

33-   برگزاري جلسات هم انديشي با هيئت مديره و گروههاي تخصصي

34-   برگزاري اولين جلسه تخصصي با گروه تخصصي برق در خصوص اعلان واطفاء حريق 

35-   پيگيري موضوع همايش تجليل از پيشكسوتان

36-   تصويب برگزاري دوره تخصصي  حرارت در صرفه جويي انرژي براي 100 از اعضاء مكانيك سازمان با 50% تخفيف

37-   هماهنگي در برگزاري بزرگداشت  روز مهندسي مكانيك با مشاركت انجمن مهندسان مكانيك و انجمن مكانيك شاخه خراسان

38-   پيگيري موضوع اجرائي شدن شيوه نامه آب و فاضلاب

39-   پيگيري موضوع تاسيس شركت بازرسي آسانسور

40-   بررسی موارد مربوط به مشکلات دستگاه های خدمات رسان آب و فاضلاب و گاز

41-   ارسال نامه به شرکت تعاونی مهندسین مکانیک جهت معاینه فنی موتورخانه های ادارات

42-   بررسی نامه مربوط به نظارت بر نصب کنتور گاز که زیر نظر مهندسین مکانیک انجام گردد. مقرر شد در جهت اجرایی شدن اقدام گردد

43-   پیشنهاد استفاده از یک نفر مهندس یا تکنسین آموزش دیده صلاحیت دار دارای پروانه اشتغال جهت بحث اطفا حریق  و ارسال نامه در اینخصوص به اداره کل راه و شهرسازی

44-   اعلام نظر درخصوص آئین نامه آموزش و پژوهش

45-   اعلام نظر درخصوص تقویم آموزشی و اعلام موارد سیستم اعلام حریق و تربیت بازرسان، شیوه نامه آب و فاضلاب، کلاس های گاز در فشار 2 پوندی، طراحی ساختمان های بلند مرتبه، مدارهای اولیه و ثانویه در توزیع انرژی سرمایی و گرمایی، ذخیره سازی گرما و سرما

46-   اعلام نظر درخصوص جداول مبحث 21 مقررات ملی ساختمان

47-    ارائه پاسخ نامه درخصوص ترجیح لوله های پلی اتیلن برای فاضلاب