صفحه اصلي > کمیسیونها و گروههای تخصصی > کمیسیون ها و کمیته ها > انرژی،استاندارد مصالح و محیط زیست 
 

مقدمه

   این کمیسیون از سال 1388 براساس مصوبه هیات مدیره وقت کارخود را آغاز نمود و در حال حاضر حسب نامه 23862/ش م مورخ 22/1/95 به فعالیت خود ادامه می دهد.

اهداف

1-      آموزش و فرهنگ سازی اجرای مبحث19 مقررات ملی ساختمان

2-      کنترل و نظارت بر حسن انجام مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در کلیه گروه های ساختمانی

3-       تعامل با سازمان های متولی مدیریت انرژی

4-      کمک به ایجاد فضای رقابتی سالم در خصوص تولید مصالح ساختمانی استاندارد با کیفیت بالا و مورد تایید مرکز تحقیقات و مسکن

5-      طراحی چک لیست مبحث 19 براساس مباحث مقررات ملی ساختمان و شرایط اقلیمی منطقه

6-      توجه به انرژی های تجدید پذیر و معماری پایدار در راستای کاهش سطح آلودگی های زیست محیطی

گزارش کلی  از اهم مصوبات کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست در دوره ششم

1-       نظارت عالیه مستمر مبحث 19 در گروه های ج و د (که بنا به پیگیری کمیسیون و مصوبه کمیته 4 نفره استان گروه های ب و ج نیز از خرداد 95 اجرایی می گردد).

2-       برگزاری سمینار، همایش و دوره های آموزشی مرتبط با مباحث کمیسیون (به خصوص مباحث18 و19) و مشارکت در مواردی از جمله آشنایی با بلوکهای AAC (پایه آهکی)، بلوکهای عایق سبک سیمانی، فن آوری های نوین ساختمان و...

3-       برگزاری سومین همایش ملی  انرژی در سال92 

4-       مشاوره به اعضا، مجریان، طراحان و ارباب رجوع در زمینه انتخاب نوع مصالح، نحوه کاربرد آن و...

5-       برگزاری جلسات با افراد و شرکتهای متقاضی، جهت تبادل نظر و بکارگیری محصولات و فن آوری های ارائه شده و بررسی های لازم در کمیسیون جهت اشاعه فرهنگ جایگزینی روشها و تجهیزات موجود با موارد مطرح شده از طرف متقاضیان

6-       اخذ دبیرخانه انرژی کشور درسال93 و برگزاری جلسه منطقه ای با حضور 7 استان معین

7-       همکاری و مشارکت در زمینه راه اندازی مرکز ملی مدیریت انرژی در ساختمان توسط وزارت نیرو

8-       اخذ مجوز هیات مدیره جهت اجرایی شدن مبحث 18درساختمان های گروه"د" ودیوارهای مشترک ساختمان ها

9-       برگزاری دوره در کلیه شهرستان های استان (با همکاری مدیریت نمایندگی شهرستان) و استان های دیگر جهت اشاعه فرهنگ بهینه سازی انرژی و اجرایی شدن مبحث19

10-    مشارکت در جلسات کمیسیون انرژی استان (استانداری)

11-    مشارکت در جلسات کمیسیون انرژی کشور (شورای مرکزی)

12-    آشنایی با مبانی ISO50000 و سیستم های مدیریت کیفیت انرژی

13-    برگزاری دوره های آموزش نرم افزار انرژی

14-    نصب نیروگاه خورشیدی در سازمان و مشارکت در برگزاری دوره های مدیریت انرژی و انرژی های نو با همکاری مرکز تحقیقات اداره کل راه و شهرسازی

15-    تهیه چک لیست های مبحث19در بخش تاسیسات و ارایه پیشنهادات اجرایی جهت گروه د

16-     مشارکت در برگزاری دوره های مدیریت انرژی و آموزش اعضای کمیسیون و گروه های تخصصی برق و مکانیک در مشهد و تبریز و اخذ گواهینامه ملی (به مدت48ساعت)

17-    تقویت تیم های نظارت عالیه مبحث19 و تداوم و تسری آموزش به کلیه کارشناسان مرتبط

18-    ایجاد بخش مشاوره، آموزش و بستر مناسب جهت پیاده سازی مفاد مبحث18(طبق مصوبه هیات مدیره)

19-    ایجاد تعامل و استفاده از توان سازمان های مرتبط استان جهت اجرایی شدن مناسب مباحث 18و19

20-    افزایش نقش سازمان محیط زیست جهت هم افزایی مناسب

21-    در اختیار قرار دادن دانش و تجربیات موجود در سطح سازمان های کشور (با توجه به نیاز آن ها)

22-    مشارکت در فعالیت های مرتبط در استان خراسان رضوی و شهر مشهد با توجه به توان بالای دانش و تجربه مفید اعضا (به عنوان مثال تاسیس مرکز ملی مدیریت انرژی در ساختمان و پارک دانش و انرژی)

23-    اشاعه فرهنگ استفاده از انرژی های تجدید پذیر (باتوجه به اینکه سازمان نیز از این انرژی استفاده نموده) و بازدید از مراکزی از جمله پارک طالقان، مرکز ملی تبریز و...