مقدمه

به استناد بند 33 ماده 73 آیین نامه اجرایی و براساس مصوبه هیات مدیره  وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان، این شورا از سال1383 تا کنون به کار خود ادامه داده است.

 

اهداف

1- حل و فصل اختلافات و رفع مشکلات به وجود آمده و مطروحه مرتبط با ساخت و ساز و حرفه مهندسی که بین مهندسین، مالکان، مسئولین دفاتر و .... بروز نموده به نحوی که به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نگردد.

2- ارائه مشورت های لازم به اعضا سازمان و دیگر متقاضیان در راستای نظام نامه

3- ارائه مشورت های کارشناسی به شورای انتظامی

4 -انجام فعالیت های فرهنگی جهت اعتلای فرهنگ ساخت و ساز و کاهش اختلافات و تخلفات