صفحه اصلي > سایت > سمینارها و دوره های آموزشی 
 


دوره توجيهي عمومي
(مخصوص ورود به حرفه) 23/05/99
 سه شنبه ١٤ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١٤ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه متقاضيان دوره HSE ارتقا 2 به 1
كه دوره مذكور را قبل سال طي نموده اند.(كد 990)
 سه شنبه ٣ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه متقاضيان دوره HSE ارتقا 3 به 2
كه دوره مذكور را قبل سال طي نموده اند ( كد 990 )
 سه شنبه ٣ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه دوره هاي ارتقاء پايه غير حضوري دانشگاه سجاد و دانشگاه آزاد
قبل از سال ثبت نام شده و به دليل شيوع ويروس كرونا برگزار نشده است
 سه شنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٧ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٧ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>