صفحه اصلي > سایت > لیست انتخاب ناظر 
 

لیست اطلاعات مهندسین جهت پذیرش مسئولیت نظارت در شهر مشهد مقدس

( انتخاب ناظر بر اساس شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 - 300801/100/02)


رشته معماری

رشته عمران ( پایه 3)   -   رشته عمران ( پایه 1 و 2)

رشته تاسیسات مکانیکی

رشته تاسیسات برقی

 

لیست اعضای حقوقی سازمان