صفحه اصلي > معرفی سازمان > تاریخچه 
 

اولين هسته سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان بر اساس سياست گذاري وزارت مسكن و شهرسازي در رابطه با ايجاد تشكلي منسجم و داراي مسئوليت براي متخصصان مرتبط با رشته ساختمان و پيش بيني استفاده بهينه از توان كارگران ساختماني داراي مهارت فني كه با رعايت آن در طراحي ، محاسبه ، اجرا ، بهره برداري و نگهداري ساختمان كه موجب اطمينان از ايمني ، بهداشت ، بهره دهي مناسب ، آسايش و صرفه جويي اقتصادي خواهد بود ، در استان خراسان از تاريخ 69/11/02 ايجاد گرديده است .
 

About.jpg

پس از انجام مراحل اوليه گردهمايي مهندسين معمار و شهرساز در تاريخ 70/03/10 و گردهمايي مهندسين ساختمان و تأسيسات در تاريخ 70/03/18 اعضاء هيئت مديره مذكور به شرح ذيل انتخاب شدند :

اعضاء هيئت مديره مهندسين معمار و شهرسازي :
آقايان مهندسين حسين ترابي - يعقوب دانشدوست - هاشم مستوفي دربان - محمد رضا محسنين - خسرو افضليان - ايرج كاظميان ( جانشين دانشدوست بعنوان عضو اصلي ) و غلامرضا بهار وحدت بوده.

اعضاء هيئت مديره مهندسين ساختمان و تأسيسات :
آقايان مهندسين ايرج اميري - جلال دقاق - مسعود سعادتمند - محمد حسين مقيمي - محمد افشين - محمد باقر موسوي نيك بودند.

كه با عضويت 936 نفر شروع به كار نموده است تشكيلات اداري منسج ( مسئول امور اداري - مسئول امور مالي - مسئول روابط عمومي - مسئول پذيرش و صدور پروانه اشتغال مهندسين و مسئول كتابخانه ، تشكيل كلاسهاي فراغت جوانان از جمله كلاسهاي نقاشي ، مسئول برگزاري امتحانات مقررات ملي ساختمان و زلزله و ....
كه با پيگيري جهت اجاره محل دفتر سازمان نظام مهندسي ، تشكيل كميته هاي فرهنگي براي انجام كليه امور مربوطه از قبيل جمع آوري اطلاعات ، چاپ بولتن خبري ، اطلاعاتي و علمي به نام مجله طاق ، برگزاري سمينارها و ارتقاء علمي تخصصي اعضاء كميته ساخت و ساز به موازات كميته فرهنگي ، تشكيل كميته فني ، انعقاد قراردادهايي با اداره مسكن و شهرسازي خراسان ، طرحهاي آماده سازي گناباد ، تجاري اراضي پاچنار ، بارتان اسفراين ، كلاته اسماعيل بجنورد ، طبس ، سبزوار و غيره.

در سال 1374 با انعقاد قرارداد با سازمان مسكن و شهرسازي به صورت مشاركت به تعداد 1400 نفر به اعضاء خود از پروژه ارغوان (طرقبه) زمين واگذار خواهد نمود . با خريد 2400 متر مربع زمين كه طرح آن نيز به مناقصه گذاشته شده بود و در اراضي قاسم آباد واقع ميباشد اقدام به احداث ساختمان جديد سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان نمايد .

در تاريخ 74/12/28 قانون نظام مهندسي ساختمان تدوين و ابلاغ گرديده است كه اولين انتخابات نظام مهندسي ساختمان در سال 1376 بعد از تصويب قانون تشكيل گرديد . هم اكنون داراي چارت سازماني گسترده با چندين مديريت و كميته تخصصي ، علمي و فرهنگي مشغول انجام وظيفه ميباشد .