صفحه اصلي > کمیسیونها و گروههای تخصصی > کمیسیون ها و کمیته ها > آموزش مجازی و نرم افزار 
 

مقدمه

    این کمیسیون از ابتدای دوره پنجم و با تایید هیات مدیره وقت، کار خود را به صورت رسمی آغاز نموده است.

اهداف

1- ارائه کلیه آموزشهای لازم در زمینه های پرکاربرد به صورت الکترونیکی و از راه دور  برای تمامی مهندسان و مخاطبان صنعت ساخت و ساز

2- فرهنگ سازی و روان سازی استفاده از مباحث مقررات ملی ساختمان برای تمامی مخاطبان مرتبط اعم از مهندسان، مالکان و غیره

 خلاصه ای از اهم اقدامات دوره ششم

1- تهیه اولین  cd آموزشی برای تمامی رشته های هفت گانه در خصوص چک لیست های نظارت به صورت تصویری جهت ارائه به تمامی مهندسان

2- برنامه ریزی جهت راه اندازی سامانه آموزش مجازی و عقد قرارداد با مشاورین علمی

3- تولید و تکثیر اولین بسته آموزشی فناوری های نوین صنعت ساختمان

4- برنامه ریزی جهت تولید بسته های آموزشی موضوعات مرتبط با صنعت ساختمان و مقررات ملی ساختمان از جمله تخریب، گود برداری، ایمنی، الزامات در بخش گاز، مسائل              حقوقی بخش ساخت و ساز و...

5- تهیه انیمیشن های 3 دقیقه ای متناسب با موضوعات و مشکلات اجرایی صنعت ساختمان از جمله آسانسور، ایمنی کارگاه و ...