صفحه اصلي > کمیسیونها و گروههای تخصصی > کمیسیون ها و کمیته ها > کارآفرینی ،صدور خدمات فنی و مهندسی 
 

 

 

مقدمه

با توجه به اهمیت موضوع کار و اشتغال در جامعه و اثر آن در حیات و آبادانی کشور، هیات مدیره دوره چهارم بر آن شد تا با توجه به موضوع فوق و ایجاد شرایط بهتر برای اشتغال مهندسین و اعضا خود کمیسیون مذکور را تشکیل دهد، این کمیسیون از ابتدای دوره چهارم تا کنون به کار خود ادامه می دهد.

 

اهداف

1-ارائه مشاوره به سازمان در جهت بررسی، تحلیل و برنامه ریزی موضوعات مرتبط با اشتغال اعضا

2-بررسی و ارائه راهکار در راستای عرضه خدمات مهندسی بهتر به اعضاء

3-ارائه راهکارهای مناسب در جهت افزایش سطح توانمندی اجرایی اعضا به جهت افزایش درصد کاریابی مهندسان عضو جویای کار

 

اهم اقدامات

1-برگزاری همایش اشتغال و کار آفرینی در سال 1389

2-برگزاری دوره های آموزشی به جهت ارتقاء سطح علمی و عملی اعضای متقاضی

3-ایجاد تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین سازمان نظام مهندسی ساختمان, اداره کار و امور اجتماعی و اداره فنی و حرفه ای

4-ایجاد تفاهم نامه دو جانبه بین سازمان و اداره فنی و حرفه ای در خصوص طرح استاد-مهندسی

5- شروع طرح استاد- مهندسی و انجام اقدامات لازم در این خصوص

6-ایجاد بانک اطلاعاتی صنعت ساختمان

7-پیگیری امور مرتبط با ایجاد مرکز تخصصی کاریابی ویژه مهندسان

8-برگزاری دوره های کارآفرینی متخصصین صنعت ساختمان

 

 

مقدمه

این کمیسیون در ابتدای دوره پنجم و براساس مصوبه هیات مدیره تشکیل گردید و در راستای ارتقاء صادرات غیرنفتی استان و با نظر به اینکه یکی از کمیسیون های فعال در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بود، مقرر شد هر دو کمیسیون با هم ادغام شوند که در حال حاضر بین سازمان و اتاق بازرگانی به صورت مشترک برگزار می گردد.

اهداف

 1- افزایش و ساماندهی سطح صادرات غیرنفتی استان

2- حضور در بازارهای جهانی و توسعه و گسترش بازارهای هدف از جمله کشورهای همسایه

3-انتقال دانش فنی در حوزه خدمات فنی و مهندسی و در راستای قانون برنامه 4و 5 توسعه اقتصادی

4-شناسایی توانمندی های بالقوه و بالفعل استان در این زمینه

5-اعزام هیات بازاریابی به بازارهای هدف و شرکت در نمایشگاه های خارجی

6-جلب همکاری بخش خصوصی و تشکل های حرفه ای

7- شناسایی زمینه حضور فعالین در این بخش در بازارهای جهانی و جلب سرمایه گذاری در این بازارها

8- آشنایی متخصصان با آخرین دستاوردهای حوزه صادرات در سطح جهان با برگزاری کلاس های آموزشی

 

اهم اقدامات

1-استفاده از توان وزارت امور خارجه  جهت پیشبرد برنامه های کمیسیون و به منظور راهیابی به بازارهای هدف صادراتی

2-انجام توافقات با مسئولین کشورهای قرقیزستان، ترکمنستان ، افغانستان و سایر بازارهای هدف و پیگیری به ثمر رسیدن آنها

3- اقدامات اولیه جهت ایجاد بانک اطلاعاتی به منظور تامین اطلاعات مورد نیاز بخش صدور خدمات فنی و مهندسی

4-مشارکت در نمایشگاه های تخصصی ساختمان در کشورهای قرقیزستان و ترکمنستان

5-همکاری با سازمان صنعت ، معدن وتجارت در خصوص ایجاد میز خدمات فنی و مهندسی در آن سازمان

6-برگزاری دو همایش صادرات خدمات فنی و مهندسی در سالهای 92 و 93

7-اهتمام در تشکیل کنسرسیوم صادرات خدمات فنی و مهندسی با حضور تشکلهای حرفه ای