صفحه اصلي > قوانین،دستورالعمل و فرم ها > فرم ها و فرایندهای اجرایی 
 

 فرم هاي فسخ قرارداد اجرا

فرآیندهای حوزه خدمات مهندسی تفویضی در خصوص تعویض مهندسین و مجریان

فرم درخواست دسترسی به سامانه ساجام (تکمیل اطلاعات و درخواست)

فرمهای فنی (گزارش مراحل اصلی کار ناظرین هماهنگ کننده)

 گواهی اشتغال به کار

فرم های آموزش

 جذب و پذيرش(فرایندهای مربوط به عضویت و پروانه اشتغال)

 فرایند امور جاری در معاونت فنی

 شركتها و دفاتر

 فرمهاي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي

 نظارت مضاعف

فرم شماره یک

فرم معرفی مهندسین ناظر

 فرم معرفی مهندسین طراحفرمهای فنی (گزارش مراحل اصلی کار ناظرین هماهنگ کننده)


عنوان

نام فایل

گزارش بازدید از ملک قبل از صدور پروانه (گزارش شماره 1)

report-nazerin-1.pdf

گزارش تحویل زمین و اعلام شروع عملیات ساختمانی( گزارش شماره 2)

report-nazerin-2.pdf

گزارش تایید تحکیم و پایدار سازی همجواری ها و پایان پی سازی( گزارش شماره 3)

report-nazerin-3.pdf

گزارش پایان اسکلت و اجرای سقف ها( گزارش شماره 4)

report-nazerin-4.pdf

گزارش پایان سفت کاری( گزارش شماره 5)

report-nazerin-5.pdf

گزارش شروع عملیات اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی( گزارش شماره 6)

report-nazerin-6.pdf

گزارش پایان عملیات اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی( گزارش شماره 7)

report-nazerin-7.pdf

گزارش پایان عملیات نازک کاری( گزارش شماره 8)

report-nazerin-8.pdf

گزارش پایان عملیات اجرای ساختمان( گزارش شماره 9)

report-nazerin-9.pdf

فرم درخواست پرداخت حق الزحمه مهندسین ناظر(طرح ارجاع) 

nazer-mony.pdf

فرم تعهد ناظر نزد بانک

taahodnazerin.pdf

فرمهاي تعهد ناظرين

nazerintaahod.pdf


 فرم تعهد مالک به ناظرين


گواهی اشتغال به کار 

فرم های آموزشفرم پيشنهاد تدريس در دوره ارتقا ، سخنراني در همايش يا کارگاه آموزشي جهت تمديد پروانه اشتغالجذب و پذيرش

فرایند امور جاری در معاونت فنی


عنوان

نام فایل

آزاد سازی ظرفیت مجری بدون پایانکار بهره برداری  

LinkClick.pdf

آزاد سازی ظرفیت مجری و صدور پایانکار بهره برداری به صورت توام  

LinkClick.aspx.pdf

توضیحات تکمیلی در خصوص روند های گردش کار در کمسیون فنی

nezarat3-1.pdf

فرایند آزاد سازی ظرفیت مهندسین ناظر  

azadsazi.pdf

فرایند درخواست گواهی پایانکار بهره برداری  

payankar.pdf

فرایند درخواست گواهی عدم خلاف

akhalaf.pdf

گردش کار بررسي و بازديد آزمايشهاي ژئوتکنيک

nezarat4.pdf

گردش کار بررسي و بازديد پروژه هاي داراي زيرزمين  

nezarat2.pdf

گردش کار بررسي و بازديد پرونده هاي معمولي

nezarat1.pdf

گردش کار در کميسيون فني  

nezarat3.pdf

مدارك مورد نياز جهت اخذ پايانکار بهره برداري در بازديد ايمني

nezarat5.pdf

مدارك مورد نياز جهت اخذ گواهي عدم خلاف در بازديد ايمني

nezarat6.pdf
کلیه فرایندهای اجرایی به تفکیک نوع درخواست در حوزه معاونت فنی و مشارکتهای حرفه ای


شركتها و دفاتر


 

 

گردش کار صدور تایید اتصال زمین
دریافت چارت سیستمی تایید الکترود زمین
دریافت فرم های ارتینگ شماره 1 و 2
دریافت فرم مشخصات فنی الکترود زمین
مشاهده لیست پیمانکاران اجرای سیستم اتصال زمین

 

ضوابط احداث پارکینگ
مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد
شیوه‌نامه طراحی و جانمایی فضاهای پارکینگ
ضوابط مبحث 4 مقررات ملی ساختمان
ضوابط مبحث 15 مقررات ملی ساختمان
فرم پلان چون‌ساخت جانمایی پارکینگ

چک لیست مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (بخش طراحی)

چک لیست مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (بخش نظارت و بازرسی)

شرح خدمات گروه های مهندسی ساختمان و قراردادهای مربوطه

دفترچه اطلاعات ساختمان

 شرح وظایف مجریان ساختمان

کارت تاييد خدمات مهندسي

چک لیست ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

چک لیست کنترل ارائه مدارک مجری حقیقی

چک لیست کنترل ارائه مدارک مجری حقوقی

چک لیست سقف های مرکب عرشه فولادی مرکب

تغییرات هیات مدیره شرکتهای طراح و ناظر حقوقی

فرم خروج از دفاتر مهندسي و شرکتهاي حقوقي

استعلام بیمه سلامت

وحدت رويه تهيه و بررسي نقشه هاي ژئوتکنيک

وحدت رويه در تهيه گزارشات بازرسي جوش

وحدت رويه در بررسي نقشه ها و اجراي تاسيسات مکانيکي

وحدت رويه در ارائه گزارش نتايج آزمايش نمونه هاي بتن

وحدت رویه مبنی بر ترسیم حدود پارکینگ

طرح هاي تفضيلي ملاك عمل شهر مشهد


 

فرمهاي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي

نظارت مضاعف


عنوان

نام فایل

ضوابط پاركينگ ساختمان هاي سطح شهر مشهد

Document2.pdf

قابل توجه مهندسين ناظر پروژه هاي ساختماني(كليه تخصص ها-كارت نظارت ) 

متن : قابل توجه مهندسين ناظر پروژه هاي ساختماني(كليه تخصص ها)
به اطلاع مي رساند ، همانند گذشته تكميل كارت نظارت درج شده در سايت براي كليه پروژ ه هاي ساختماني الزامي بوده و يكي از مدارك اصلي صدور عدم خلافي ، پايانكار ساختماني و آزاد سازي ظرفيت ها مي باشد.
لازم به يادآوري است بندهاي اين كارت بايد همزمان با اجرا تكميل گشته و توسط ناظرين محترم مهر و امضا شده و در محل كارگاه همراه با نقشه هاي مصوب و تصوير پروانه ساختماني نگهداري شود

nezaratcard.pdf

مراحل پايانكار آزاد سازي سهميه مجري در گروه معماري

چک ليست کنترلي نظارت معماري


azad.pdf


مراحل پايانكار و آزاد سازي سهميه مجري در گروه برق و مكانيك

azad1.pdf


 قرارداد ارائه خدمات نظارت بر اجرای عمليات ساختمان

دستورالعمل اجرایی تغییر ناظر

قرارداد ارائه خدمات آزمایشگاهی مطالعات ژئوتکنیک (خاک) ساختمان

قرارداد ارائه خدمات آزمایشگاهی بازرسی و آزمون های غیرمخرب جوش

قرارداد ارائه خدمات آزمایشگاهی نمونه برداری و آزمون شکست و مشخصات بتن

قرارداد ارائه خدمات طراحی

قرار داد في مابين مالك و مجري ذي صلاح

قرارداد نماینده مجری

فرم شماره 4 ( درخواست سازنده ذیصلاح و مالک جهت عقد قرارداد)

معرفی نامه نماینده مجری

فرم شماره‌ی 9824-صورتجلسه‌ی نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های بتن


قرارداد خرید خدمات مهندسی مکانیک خاک و پی

قرارداد خرید خدمات آزمایشگاهی بازرسی و آزمون های غیرمخرب جوش

فرم اعلام قرارداد انجام خدمات بازرسی و آزمون های غیرمخرب جوش

قرارداد خرید خدمات آزمایشگاهی نمونه برداری و آزمون شکست و مشخصات بتن

فرم اعلام قرارداد انجام خدمات نمونه برداری، کنترل کیفیت و آزمایش بتن ویژه

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مهر سبز بر اساس گروههای ساختمان