صفحه اصلي > معرفی سازمان > هیات مدیره > ادوار هیأت مدیره 
 

 


         هیأت مدیره دوره هشتم (به ترتیب حروف الفبا)         
نام و نام خانوادگی رشته
امیرهوشنگ انصاری عمران
رضا بشیر عمران
حسن جامی الاحمدی عمران
کامران جنتی پور معماری
جعفر حسین پور نقشه برداری
مصطفی رضوی عمران
زهرا زمانی معماری
محمدحسین شرکاء عمران
اردشیر فرشیدیان فر مکانیک
حمید کاظمی عمران
سیدمجید مزینانی برق
داریوش معظمی ترافیک
علی مقدم آریایی شهرسازی
محمدرضا موسوی تقی آبادی برق
مزدا نوبری معماری
رضا ایرانی مکانیک (سال سوم)
هدایت اله هاشمی نسب عمران (سال سوم)

 

          هیأت مدیره دوره هفتم (به ترتیب حروف الفبا)         
نام و نام خانوادگی رشته
احمد اسدی
نقشه برداری
رامین آهوی
ترافیک
رضا بشیر
عمران
فریدون بهلول خیبری
برق
حسن پورحسینی
عمران
بهروز پیراسته
معماری
مجید توتونچی
عمران
مسعود ریاضی مظلومی
عمران
آناهیتا زنده دلان
معماری
علی سیفی
عمران
اردشیر فرشیدیان فر
مکانیک
احسان قاسمیان
معماری
حسین کامران دیسفانی
عمران
ناصر محسنی
شهرسازی
سیدمجید مزینانی
برق

 

          هیأت مدیره دوره ششم(به ترتیب حروف الفبا)         
نام و نام خانوادگی رشته
محمدرضا اخوان عبداللهیان
عمران
احمد اسدی
نقشه برداری
محمدرضا اسماعیلی
معماری
محمدجواد آفاق اسلامیه
برق
رامین آهوی
ترافیک
حسین بشیر
عمران
حسن پورحسینی
عمران
هادی جاوید
معماری
محمدرضا رئیسی
عمران
علی سیفی
عمران
اردشیر فرشیدیان فر
مکانیک
سید مجید مزینانی
برق
سیدمهدی میرفندرسکی
شهرسازی

 

          هیأت مدیره دوره پنجم (به ترتیب حروف الفبا)         
نام و نام خانوادگی رشته
محمدرضا اخوان عبداللهیان
عمران
احمد اسدی
نقشه برداری
محمدرضا اسماعیلی
معماری
محمدجواد آفاق اسلامیه
برق
رامین آهوی
ترافیک
حسین بشیر
عمران
حسن پورحسینی
عمران
محمدرضا رئیسی
عمران
اردشیر فرشیدیان فر
مکانیک
شراره معدنیان
معماری
علیرضا منصوریان
ترافیک
سیدمهدی میرفندرسکی شهرسازی
فریدون هاشم آبادی عمران

 

          هیأت مدیره دوره چهارم (به ترتیب حروف الفبا)         
نام و نام خانوادگی رشته
محمدرضا اخوان عبداللهیان
عمران
مجتبی اسدآبادی
نقشه برداری
محمدرضا اسماعیلی
معماری
محمدجواد آفاق اسلامیه
برق
حسین بشیر
عمران
غلامرضا بهار وحدت
معماری
فریدون بهلول خیبری
برق
حسن پورحسینی
عمران
سیدمهدی درهمی
عمران
محمدرضا رئیسی
عمران
عباس شیرمحمدی
عمران
فرامرز کلانی مقدم
عمران
محمدرضا محسنین
معماری
سیدمهدی میرفندرسکی شهرسازی
حمید نجات عمران
مهدی نقیبی بیدختی ترافیک

 

          هیأت مدیره دوره سوم (به ترتیب حروف الفبا)         
نام و نام خانوادگی رشته
غلامعباس احمدی ترشیزی
معماری
مجتبی اسدآبادی
نقشه برداری
محمدجواد آفاق اسلامیه
برق
حسین بشیر
عمران
غلامرضا بهار وحدت
معماری
جواد جهانشیر
مکانیک
هوشنگ ختایی
معماری
سید مهدی درهمی
عمران
محمدحسین کامران دیسفانی
عمران
محمدرضا محسنین
معماری
علی اکبر مددی
عمران
محمدحسین مقیمی
عمران
عباسعلی ملازاده
برق
محمد مودیان
عمران
سیدمهدی میرفندرسکی
شهرسازی
مهدی نقیبی بیدختی ترافیک

 

          هیأت مدیره دوره دوم (به ترتیب حروف الفبا)         
نام و نام خانوادگی رشته
غلامرضا بهاروحدت
معماری
کمال الدین تعبدی
برق
هوشنگ ختایی
معماری
علی اکبر سپهرمنش
عمران
ماشاالله سعیدیان
نقشه برداری
امیر شاطری
برق
حسن عباس نیا تهرانی
مکانیک
محمدرضا قانع
عمران
محمدحسین کامران دیسفانی
عمران
فرامرز کلانی مقدم
عمران
ناصر محسنی
شهرسازی
محمدرضا محسنین
معماری
مسعودرضا مظفری
شهرسازی
اسماعیل مفیدی
عمران
محمدحسین مقیمی
عمران
عباسعلی ملازاده
برق
مهدی نقیبی بیدختی ترافیک

 

          هیأت مدیره دوره اول(به ترتیب حروف الفبا)         
نام و نام خانوادگی رشته
عباس امیری پور عمران
فرخ امینی معماری
غلامرضا بهار وحدت معماری
فریدون بهلول خیبری
برق
جلال دقاق یزد
مکانیک
ایرج کاظمیان
معماری
محمدحسین کامران دیسفانی
عمران
مسعودرضا مظفری
شهرسازی
محمدحسین مقیمی
عمران