صفحه اصلي > معرفی سازمان > هیات رئیسه 
 

 

هيات رئيسه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

حسین بشیر

رئیس سازمان

مسعود افخمی گلی

نایب رئیس اول

زهید زارعی

نایب رئیس دوم

ترانه مهاجر کوهستانی

دبیر

مسعود دباغ

خزانه دار