سال ۱۴۰۲ سال مهار تورم رشد تولید مبارک باد
ثبت نام اقامتگاه ساحلی پردیس دریاکنار شهر بابلسر
تعطیلی مجموعه باغ ارغوان
تصویب پیشنهاد حداقل حق الزحمه مجریان ذیصلاح معادل 2/7 درصد از جدول هزینه ساخت و ساز گروه‎های ساختمانی
سامانه پرداخت الکترونیک تعرفه های مهندسان، معماران تجربی و کاردان ها (سامانه پاتمک)
فرایند کسر ظرفیت مجریان ذیصلاح